Efteruddannelse Indskoling

Alle børn fortjener en skolegang, som åbner op for livets mange muligheder. Hver dag går tusindvis af lærere på arbejde netop for at udfolde den enkelte elevs potentiale. Desværre er virkeligheden, at mange elever har så begrænsede sprogfærdigheder, at de ikke kan følge med i undervisningen. Udfordringen gælder især for en alt for stor procentdel af de tosprogede elever - men også for et betragteligt antal etnisk danske. Uden stærke sprogfærdigheder lærer eleverne langsommere, og deres livsmuligheder begrænses. I Sprogklar har vi udviklet en efteruddannelsespakke til medarbejdere i indskoling, som effektivt adresserer de vigtigste emner på sprogområdet i skoleregi. Målsætningen er at opkvalificere medarbejdernes viden om sprog og give dem flere værktøjer til at understøtte elevernes verbale sprogfærdigheder.

Pakken indeholder fire kursusdage, kursusbog og en online materialebank via Nebula

Pris per medarbejder: 1.500 kr. eks. moms.