Sprog åbner døre

Sprog åbner døre

Brug data

Vi hjælper dig med at indsamle data og sætte resultaterne i spil til gavn for medarbejdernes praksis og børnenes sproglige udvikling.

Styrk sprogmiljøet

Skab høj sprogpædagogisk kvalitet, og sikr børn et stærkt sprog med vores efteruddannelser, der har dokumenteret effekt. 

Klæd forældrene på

Sprogmiljøet i hjemmet er afgørende for børns sprog-tilegnelse. Vores redskaber under-støtter forældre i arbejdet.

Styrk børnenes sprog

Jeres indsats giver børn et stærkt sprog -- og et stærkt sprog åbner utallige mange døre for børn 

Velkommen!

Sprogklar er grundlagt af børnesprogforsker Justin Markussen-Brown med det formål at hjælpe kommuner, dagtilbud og skoler over hele landet til at udfolde børns sproglige potentiale.

For det er jo desværre sådan, at et bekymrende stort antal børn i landets dagtilbud og skoler taler dårligt dansk og har brug for støtte til sprogtilegnelsen for at kunne begå sig godt.

I Sprogklar mener vi, at alle børn i Danmark skal kunne tale et godt dansk og derved have de bedste forudsætninger senere i livet. Derfor omsætter vi den nyeste forskning til praksis-værktøjer og lettilgængelige efteruddannelser, der skaber målrettede indsatser og målbare effekter.

Vi samarbejder med en lang række danske kommuner - både store og små - og vi har dokumenteret, at pædagoger, ved brug af vores løsninger, mere end fordobler deres brug af sprogstrategier i hverdagen, ligesom vi måler en positiv effekt af styrkede fysiske sprogmiljøer. Vores tilgang støtter naturligvis op om krav i dagtilbudsloven og understøtter herudover den styrkede pædagogiske lærerplan.

Her på sitet kan du læse mere om, hvordan vi mere konkret kan hjælpe dig med at udfolde alle børns sproglige potentiale. 

God fornøjelse!