20-ugers indsats styrker fonologisk opmærksomhed hos kommende skolebørn i øget risiko for at udvikle ordblindhed i skolen

I 2019 søgte og modtog vi 270.900 kr. fra Egmont Fonden til at gennemføre et pilot- og udviklingsprojekt, som havde til formål 1) at udvikle og afprøve en ny model for opsporing af børnehavebørn i førskolealderen med øget risiko for ordblindhed, og 2) at afprøve en tidlig indsats med fokus på fonologisk opmærksomhed. Projektet blev målrettet børn med ikke-dansk sprogbaggrund, særligt med ikke-vestlig eller østeuropæisk baggrund, dels fordi gruppen antages at være underrepræsenteret ift. udredning og intervention, og dels fordi vi mangler forskning om gruppen ift. ordblindhedsrisiko. Projektet blev gennemført fra 2020 til 2023, og den endelige rapport kan downloades her på hjemmesiden.

Indsatsen

Indsatsen bestod af 20 aktiviteter, som hver især skulle gennemføres tre gange i løbet af en uge. Aktiviteterne var beregnet til at blive gennemført i smågrupper af maksimalt fire børn og skulle kunne gennemføres på 15 minutter. Tretten af aktiviteterne inkluderet i indsatsen var taget fra aktivitetsbogen Leg med sproglyde (Poulsen Riis & Therkelsen, 2016) i tilpasset og delvis videreudviklet form, og vi supplerede selv med syv selvkonstruerede aktiviteter. 

Resultater

Præ-post-test viste, at børnenes fonologiske opmærksomhed blev forbedret markant, ligesom en stor del af børnene med Sprogvurdering 3-6 havde rykket sig fra særlig eller fokuseret indsats til generel indsats.

Konklusion 

En tidlig indsats på 20 uger kan forbedre den fonologiske opmærksomhed væsentligt hos kommende skolebørn med ikke-dansk sprogbaggrund, og dermed styrke deres læseparathed. Fremtidig forskning bør arbejde videre med disse resultater med henblik på videreudvikling af indsatsen, og evt. udrulning i praksis. 

Overvejer du at gennemføre indsatsen?

Hvis du overvejer at gennemføre indsatsen fra pilotstudiet, skal du bruge aktivitetsoversigten, bogen "Leg med Sproglyde" af Marie Poulsen Riis & Helle Therkelsen, og de supplerende aktiviteter, som vi udviklede til formålet. Du kan bestille "Leg med Sproglyde" her eller ved at skrive en mail til legmedsproglyde@gmail.com

De øvrige materialer -- aktivitetsoversigten & supplerende aktiviteter -- kan downloades her

 

Har du spørgsmål til dette projekt kan du kontakte Sprogklar.