Webinarer

Vi afholder løbende webinarer målrettet logopæder. Her kan du tilmelde dig vores kommende webinarer. Nåede du ikke med på vores tidligere afholdte webinarrækker, kan du også købe adgang til optagelserne af de enkelte webinarer. 

I 2023 afholder Sprogklar endnu en webinarrække henvendt til logopæder. I denne serie dykker vi ned i seks forskellige emner, som er relevante for logopædisk praksis. Hvert webinar varer fem kvarter inkl. spørgsmål.

Webinarerne optages og deltagerne får optagelsen tilsendt, når webinaret er afholdt. Deltagerne vil have adgang til optagelsen i 30 dageDu kan altså med fordel tilmelde dig live-webinarerne, selvom du ikke har mulighed for at være med, når det afholdes. Til alle webinarerne hører minimum ét gratis relevant praksisrettet materiale, som deltagerne får med gratis, hvis tilmeldingen sker senest dagen før et webinar.

Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig. Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre, der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvert webinar koster 395 kr., og alle seks webinarer kan købes til en rabatpris på 1.995 kr. Alle priser er ekskl. moms. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Det er muligt at afregne med EAN, men i så fald skal du indtaste jeres EAN i kommentarfeltet på betalingssiden. Ligeledes hvis du bestiller på vegne af andre, skal du skrive deres navne og mailadresser i kommentarfeltet.

Vi vil sende dig en mail med alle praktiske informationer nogle dage før webinaret afholdes.

Optagelserne af webinarerne kan desuden findes i vores webshop, efter webinarerne er afholdt. Her vil priserne stige til 495,- kr pr. webinar ekskl. moms eller 2495,- kr. ekskl. moms for den samlede webinarrække. Her medfølger ikke gratis materialer. 

 

Program

Introduktion til børnestemmer
v/ Trine Printz, audiologopæd ph.d. & Mette Lund Franck, sanger og logopæd, Stemmens Portal  
Dato: 17. april 2023, kl 13-14:15

Webinaret giver en introduktion til børnestemmeområdet, herunder den raske børnestemme og de stemmevanskeligheder, vi typisk møder i børneregi. Vi berører udredning og intervention, hvordan man kan give rådgivning/vejledning og vælge interventionsmetode til forskellige børnestemmelidelser. Der vil også være konkrete øvelser og ”take-home-tips”, et introducerende overblik over mulige metodikker samt afprøvning af en til to øvelser for at mærke effekt på egen krop/stemme.

Webinaret er en introduktion til fire emner. Der vil på et senere tidspunkt blive udbudt fordybelseswebinarer inden for de fire delemner: 

 • Den raske børnestemme, anatomi og fysiologi
 • Hyppigste stemmevanskeligheder hos børn
 • Logopædisk udredning af børnestemmen
 • Logopædisk intervention - direkte og indirekte
  • Vejledning og rådgivning
  • Metodikker
  • Øvelser

 

DLD og læsning
v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd
Dato: 23. maj 2023, kl 13-14:15

Webinaret giver en introduktion til, hvilke komponenter der indgår i læsning, og hvordan vi kan adskille børn med dysleksi fra børn med DLD. Vi berører, hvordan vi ved hjælp af sprogprofilen hos børn med risiko for læsevanskeligheder kan være med til at informere om interventionsmuligheder, og der gives konkrete eksempler på understøttende læsestrategier til børn med DLD. Dette gøres med fokus på rådgivning og samarbejde med læsevejledere.

I webinaret vil vi gennemgå følgende punkter: 

 • Hvad er læsning? 
 • Hvordan adskiller vi børn med dysleksi fra børn med DLD?
 • Understøttende læsestrategier til børn med DLD
 • Samarbejde med læsevejledere
 • Flersprogede børn med DLD og læsning

 

Cycles-tilgangen til udtalevanskeligheder
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 14. juni 2023, kl 13-14:15

Cycles-tilgangen er en systematisk tilgang, som er målrettet børn med moderate til svære udtalevanskeligheder og lav taleforståelighed. Formålet er forbedring af barnets overordnede taleforståelighed. Der arbejdes med barnets fonologiske mønstre på ordniveau i en given tidsperiode, hvorefter der fortsættes til næste mønster. Dette kører i en cyklus, således at man på et tidspunkt vender tilbage og arbejder med det første mønster igen.

Denne tilgang står i kontrast til flere andre metoder, hvor man arbejder hen mod, at barnet når op på produktionsniveau, før man går videre til næste mønster/mønstre. I webinaret kommer vi blandt andet ind på følgende spørgsmål:

 • Hvad er Cycles metoden, og hvad er en “cyclus”?
 • Hvordan anvendes metoden til skolebørn og førskolebørn?
 • Hvordan ser et cycles-forløb ud fra start til slut?
 • Hvordan struktureres en interventionsgang?
 • Hvordan vælger og prioriterer jeg målfonemer?
 • Hvis og hvordan kan metoden anvendes i onlineundervisning og gruppeundervisning?

 

Multiple Opposition Intervention (MOI)
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 9. oktober 2022, kl 13-14:15

Multiple Opposition Intervention (MOI) anvendes primært til børn med svære fonologiske vanskeligheder i form af fonemkollaps, det vil sige, hvor flere af de voksnes målfonemer kollapser og erstattes af en enkelt lyd på tværs af fonologiske klasser. Herved udtales mange forskellige ord på same måde af barnet, hvilket påvirker taleforståeligheden. Eksempelvis, når børn bruger [d] eller [b] som erstatning for en lang række andre konsonanter og konsonantklynger, så ordene mand, vand, kan, land, sand og Dan alle udtales ”Dan” eller ”band”. I webinaret vil vi blandt andet gennemgå følgende:

 • Hvad er Multiple Oppositionstilgangen?
 • Hvilke børn er egnede til et forløb med MOI?
 • Hvor mange og hvilke lyde skal man starte med?
 • Hvordan ser et MOI-forløb ud fra start til slut
 • Dosis - hvor længe skal forløbet vare?
 • Hvordan struktureres en interventionsgang?

 

Højtlæsning og sprogudvikling 
v/ Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd
Dato: 14. november 2023, kl 13-14:15

De fleste kender til dialogisk læsning som redskab til at støtte børns sprogudvikling. Der findes også andre former for højtlæsning, men hvad siger forskningen egentlig om de forskellige former for højtlæsning? Dette webinar omhandler, hvordan vi bedst styrker børns sprogudvikling gennem højtlæsning, og hvordan du kan bruge det i konsultativ praksis.

På dette webinar adresseres følgende spørgsmål:

 • Dialogisk læsning - hvordan gør man egentlig?
 • Brug af højtlæsning i konsultativ praksis
 • Hvad siger forskningen om effekten af dialogisk læsning?
 • Børn med ADHD og højtlæsning
 • Forældres socioøkonomiske status og deres brug af højtlæsning

 

Udtale: generalisering til spontantalen
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 6. december 2023, kl 13-14:15

Ofte slippes børn med udtalevanskeligheder i den direkte undervisning, når de har styr på fx deres udtale i træningssituationen. Her er det tid til at de skal overføre det lærte til spontantalen i deres hverdag. Men hvordan gør logopæden dette mest effektivt? På dette webinar adresseres blandt andet følgende spørgsmål:

 • Generalisering af udtalen til spontantalen - hvordan når vi det sidste stykke vej?
 • Hvilke konkrete træningsprincipper og øvelser kan bruges til generalisering på forskellige alderstrin?
 • Hvordan kan øvelserne bruges konsultativt?
 • Hvordan kan man bedst støtte og arbejde med de børn, som har rester af fonologiske vanskeligheder op i skolealderen?
 • Gennemgang af dosis - hvor meget fonologisk træning er nok?