Danskundervisning til danske børn bosat i udlandet

Danskundervisning til danske børn bosat i udlandet

Er I en familie bosat i udlandet, som ønsker, at jeres barn får styrket sine sprogfærdigheder på dansk? Eller ønsker I, at jeres barn lærer det danske sprog? Oplever I, at det kan være svært at give dansk videre, når I er omgivet af et andet sprog? Vil I gerne sikre, at jeres barn både kan forstå og udtrykke sig på dansk? Så kan vi hjælpe.

Vi er eksperter i flersprogethed 

Når man opdrager sit barn i Danmark, tænker man nærmest ikke over, at det kan blive en særlig udfordring for barnet at lære dansk. Men når man bor med sit barn i udlandet, er forholdene radikalt anderledes. Dit barn indgår i et samfund, hvor majoritetssproget er et helt andet, og barnets eneste kilde til dansk er muligvis kun den ene eller begge jer forældre. Samtidigt er dit barn formentligt også i gang med at lære samfundets majoritetssprog, der hvor I bor.  

Hvem er vi? 

Sprogklar er en virksomhed i Danmark grundlagt af en børnesprogforsker. Til daglig løfter vi mange opgaver, der relaterer sig til sprogtilegnelse - alt fra efteruddannelse af pædagoger og andre fagfolk til undervisning af børn i vores klinik. Vi har to medarbejdere, der tilbyder danskundervisning til børn, som bor udenfor Danmark. Vores to undervisere, Elina og Sofie, er universitetsuddannede logopæder (talepædagoger), og har derfor en bred viden om ikke blot tilegnelse af det danske sprog, men også en særlig viden om flersprogede børns sprogudvikling. Vores indsatser er forskningsbaserede, og vi har god erfaring med at understøtte flersprogede børns tilegnelse af dansk. Vi er desuden enten selv vokset op som tosproget, eller er nu forælder til tosprogede børn, så vi ved også fra egen erfaring, hvad der kan være udfordrende i en dagligdag med flere sprog. Vi har eksempelvis stor forståelse for, at problematikken for mange ikke kun handler om det faktum, at barnet ikke taler (ret meget) dansk, men at udfordringen ved at være en flersproget og multikulturel familie kan være mere kompleks.   

Hvad får I i et forløb hos os? 

Vores forløb er en ”alt inklusive”-pakke. Derfor er forberedelsestid samt alle materialer (til brug online, print eller lignende) inkluderet i prisen. Ved forløbets start vil I få tildelt enten Elina eller Sofie som fast underviser. 

I et forløb hos os vil I modtage: 

  • Online eneundervisning af jeres barn: Her udnytter vi den digitale verdens muligheder og spiller blandt andet fokuserede spil, hvor vi guider og understøtter, så undervisningen er underholdende og tryg for barnet at deltage i. En undervisningssession består som udgangspunkt af ca. 30 minutters undervisning. Her tager vi selvfølgelig hensyn til barnets alder og koncentrationsevne og vægter altid kvaliteten af undervisning højest.  
  • Vejledning til jer forældre: Herunder både lavpraktiske tips til, hvad I kan gøre i helt almindelige hverdagssituationer og -rutiner for at styrke jeres barns dansksprogstilegnelse og mere generel vejledning i forhold til det at være en familie i et internationalt (sprog)miljø. 
  • Sprogstimulerende legebaserede aktiviteter, som I imellem undervisningsgangene kan gennemføre med jeres barn. De har alle det til fælles, at det skal være sjovt for jeres barn at bruge det danske sprog.  
  • Videofeedback: I har mulighed for at uploade videooptagelser fra jeres hverdag til vores sikre system. Sammen med videoerne kan I stille spørgsmål, fx ”Her svarer mit barn mig på engelsk, hvad kan jeg gøre?”.  

Indsatsen tilrettelægges naturligvis, så den passer til jeres barns alder, individuelle behov og interesser samt jeres dagligdag (herunder evt. tidsforskel). Vi kan både arbejde med, at jeres barn bliver bedre til at forstå og tale dansk, og vi kan have fokus på særlige aspekter af sproget, eksempelvis på opbyggelse af ordforråd, grammatisk korrekthed eller dansk udtale. 

Der kan vælges mellem to forløb:

A) Undervisning og forældrevejledning hver uge. Pris 3600 kr. for 4 uger

B) Undervisning og forældrevejledning hveranden uge. Pris 2200 kr. for 4 uger

Første undervisningsgang fås til en særlig pris på kun 750 kr. 

I kan altid skifte forløb, og der er ingen binding ud over den løbende måned.

Ønsker I en vurdering af jeres barns sprog? 

Vi kan også tilbyde at afdække jeres barns dansksproglige kompetencer med Børne- og Undervisningsministeriets sprogvurderingsværktøj. På den måde kan I få et billede af jeres barns sproglige styrker, ligesom vurderingen vil kunne målrette den sprogunderstøttende indsats.  

Hvis jeres barn i sin hverdag ikke så ofte møder det danske sprog, vil I måske opleve en langsommere sprogtilegnelse end på barnets andet/øvrige sprog. Men ved mistanke om sproglige vanskeligheder, der ikke blot skyldes en forsinkelse, fordi dit barn er i gang med at tilegne sig flere sprog, kan vi også vurdere dit barn med logopædiske testmaterialer. 

Kontakt 

Tøv ikke med at kontakte os på info@sprogklar.dk for at aftale tid for en uforpligtende samtale. Her kan vi afklare jeres barns behov og fortælle om mulighederne for et forløb i klinikken.  

 

 

;