Efteruddannelse

Efteruddannelse hos Sprogklar

Børn og unge udvikler stærke sprogfærdigheder, når de indgår i et stimulerende sprogmiljø. Men hvordan skaber man et sprogligt stimulerende miljø? Hvordan sørger man for, at barnet udfolder sit sproglige potentiale? Svaret er sprogpædagogik: Evidensbaserede metoder, teknikker og strategier som fremskynder den proces, som hedder sprogtilegnelse.

Alle medarbejdere der arbejder med børn og unge har brug for en basisviden om hvordan børn og mennesker i det hele taget tilegner sig sprog, og hvordan de kan understøtte processen. Sprog er en central del af menneskers kognition. Det er et af vores allervigtigste værktøjer, som gør sig gældende uanset alder og stadie i livet. Fra grundlæggende kommunikation til venner, til vores evne til at lære i skolekonteksten – sprogfærdigheder er centrale. Derfor er det så nyttigt, når fagprofessionelle har kompetencer inden for sprog og sprogpædagogik.

Efteruddannelse

Hos Sprogklar kan du eller dine medarbejdere få efteruddannelse af høj kvalitet inden for sprogtilegnelse, sprogpædagogik, og en lang række andre emner, der relaterer sig til det. Alle vores undervisere er erfarne og højspecialiserede inden for deres fag – flere af vores undervisere har ph.d. og forsker aktivt inden for deres område.

;