Sprogvurdering 2 år og den fokuserede indsats i vuggestue og dagplejen

Sprogvurdering 2 år og den fokuserede indsats i vuggestue og dagplejen

Det kan være svært at beslutte, hvornår man bør sætte ind med en fokuseret sproglig indsats over for et barn. Sprogvurdering har til formål at understøtte pædagogiske medarbejdere i vurderingen, og siden 2017 har det lovmæssigt været muligt for kommuner at fremrykke den lovpligtige treårsvurdering til toårsalderen. I den forbindelse har Børne- og Ungeministeriet stillet et nyt sprogvurderingsmateriale, "Sprogvurdering 2 år", til rådighed. 

Formålet med materialet er at hjælpe pædagogiske medarbejdere med at vurdere, om et barn kan have brug for ekstra sproglig støtte, enten i form af en fokuseret indsats -- ekstra støtte, som det pædagogiske personale selv kan stå for --, eller i form af en særlig indsats, som indebærer involvering af andre fagprofessionelle såsom logopæder.

Selv om muligheden for at fremrykke sprogvurderingen giver nye muligheder for at lave tidlige indsatser, er der en lang række opmærksomhedspunkter forbundet med det også. Hovedsageligt skal medarbejderen være kvalificeret til at udføre og tolke sprogvurderingen, og medarbejderen skal også være i stand til at omsætte sprogvurderingens resultater til meningsfulde og systematiske indsatser. Vores nye uddannelse har til formål at klæde medarbejdere på til netop det. 

 

Efteruddannelse i "Sprogvurdering 2 år" og den fokuserede indsats

Som sagt er det vigtigt, at medarbejdere i vuggestuer og dagplejen er klædt godt på, hvis de skal arbejde med Sprogvurdering 2 år og fokuserede indsatser. For at hjælpe med denne opgave, har Sprogklar i samarbejde med Odense Kommune udviklet en dybdegående efteruddannelse, som guider medarbejderen i hvordan man bruger Sprogvurdering 2 år, og hvordan man planlægger, gennemfører og efterfølgende løbende tilpasser de fokuserede indsatser. Efteruddannelsen er udviklet på baggrund af to pilotstudier, hvor pædagoger afprøvede efteruddannelsen og løbende gav feedback, så vi kunne tilpasse den. Resultatet er nu en kvalitetspræget online efteruddannelse, som enten kan gennemføres som rent selvstudie, eller undervises i lokalt på hold. Vi hjælper gerne den enkelte kommune med at opkvalificere lokale sprogkonsulenter til at varetage facilitatoropgaven med vores online efteruddannelse som omdrejningspunkt.  

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen består af tre online kurser, som hver især afsluttes med en praksisøvelse.

Kursus 1: Introduktion til Sprogvurdering 2 år
Medarbejderen lærer at bruge Sprogvurdering 2 år, herunder hvordan man tolker resultaterne, og hvornår man inddrager andre fagprofessionelle. Der lægges særligt fokus på finurlighederne i tolkningen af flersprogede børns resultater.

Kursus 2: Fokuserede indsatser og andre handlemuligheder
Medarbejderen præsenteres for en systematisk indsatsmodel, som bruges med de børn, som vurderes til fokuseret indsats. Herunder lærer medarbejderen, hvordan der kan laves en kortfattet men effektiv handleplan.

Kursus 3: Evaluering, tilpasning og forældresamarbejde
I det sidste kursus gennemgår vi, hvordan man evaluerer og tilpasser en fokuseret indsats, og hvordan man inddrager forældrene i sprogarbejdet.

Pris

Daginstitutioner

Efteruddannelsen er inkluderet i jeres abonnement, hvis I abonnerer på Nebula og har valgt Efteruddannelsespakken

Dagplejere

Efteruddannelsen er inkluderet i jeres abonnement, hvis I abonnerer på Nebula Dagpleje

 

;