Om Nebula

Styrk din kommunes arbejde på sprogområdet med Nebula

Nebula er Sprogklars online platform med sprogpædagogiske efteruddannelser og materialer. Ideen med Nebula er at give kommuner et værktøj, som opdaterer pædagogiske medarbejderes viden inden for børns sprogudvikling, og som giver dem konkrete materialer, som de kan bruge i det daglige pædagogiske arbejde med børn. 

Hvorfor Nebula?

Det er en langvarig proces at styrke pædagogisk kvalitet inden for sprog. Nebula er et værktøj, der støtter din kommune i at komme i mål med processen. Med adgang til Nebula kan en kommune løbende opkvalificere medarbejdere, så den sprogpædagogiske kvalitet i eksempelvis en daginstitution ikke falder, hvis en medarbejder med særlig viden inden for sprog stopper. Nebula kan kombineres med live-undervisning og andre ydelser fra Sprogklar. Men faktisk er ideen, at Nebula bliver et konkret værktøj til at opbygge kommunens egen interne kapacitet, så kommunen selv kan styrke den sprogpædagogisk kvalitet. Vi træner imidlertid gerne din kommunes egne sprogkonsulenter i, hvordan I får mest muligt ud af Nebula, så I selv kan stå for at styrke jeres kvalitet på sprog- og literacy-området, men med løbende sparring med Sprogklars erfarne medarbejdere.

Er du en privat daginstitution eller friskole?

Private daginstitutioner og skoler kan også bruge Nebula og til de samme lave priser. Kontakt os for at høre mere. 

Klar til at høre mere om Nebula?

Book et online møde med en medarbejder fra Sprogklar for at høre mere om Nebula, og hvordan platformen kan bruges i netop din kommune.

Prøv Nebula gratis i to uger

Er du kommunal medarbejder, eller arbejder du for en privat daginstitution eller skole kan du prøve Nebula gratis i to uger ved at udfylde denne formular. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 24 timer, før din prøvekonto er klar til brug. 

I min funktion anvender jeg Nebula ude i børnehusene og i dagplejen til at ex. at koble aktiviteterne til et tematisk forløb, hvor jeg øver metoden dialogisk læsning sammen med de pædagogiske medarbejdere. Jeg anvender også Nebula, hvor jeg går fra H&H, og tager udgangspunkt i sprogvurderingens resultat, for at se, hvor det er, der skal boostes sprogligt.

Skriver en Nebula-bruger

Jeg oplever, at det pædagogiske personale er glade for at bruge Nebula, og det er jeg især også. Det er nemt tilgængeligt og let at anvende.

Skriver en Nebula-bruger

;