Grunduddannelse til dagplejere

NYHED: Online grunduddannelse i sprogtilegnelse og sprogpædagogik til dagplejere

Det er vigtigt at alle medarbejdere, der arbejder med småbørn, har høj faglighed inden for sprogpædagogik, uanset om man arbejder i en daginstitution eller i dagplejen. For at understøtte landets dagplejere i at udvikle deres faglighed inden for sprogtilegnelse, har Sprogklar produceret en hel ny efteruddannelse til netop denne faggruppe. Efteruddannelsen er dybtgående, praksisorienteret og udviklet på baggrund af mange års samarbejde med dagplejere i mange forskellige kommuner. 

Efteruddannelsens opbygning og indhold

Efteruddannelsen består af seks online moduler og en fysisk kursusbog. Hvert modul består af flere korte indslag, så det bliver let for dagplejeren at tage efteruddannelsen i sit egen tempo. Hvert modul afsluttes med en praksisøvelse, hvor konkrete sprogunderstøttende metoder med børnene øves. Selv om det er muligt at gennemføre efteruddannelsen som et selvstudie, opfordrer vi til, at kommunen organiserer dagplejere i mindre hold med lokal facilitering.   

Efteruddannelsens seks moduler

Modul 1: Introduktion til sprogtilegnelse 
Medarbejderne lærer om de grundlæggende sproglige milepæle, hvordan man får øje på sproglige udfordringer, og de øver sig i at observere børnenes sproglige niveau.

Modul 2: Interaktionskvalitet
Medarbejderne beskæftiger sig med den grundlæggende kommunikative udvikling og hvordan man understøtter sprogtilegnelse med. sprogunderstøttende strategier. Det fremhæves, at hverdagsinteraktioner er drivkraften i sprogtilegnelse. 

Modul 3: Det fysiske sprog- og literacy-miljø
Medarbejderne sætter fokus på den fysiske indretning og materialer både inde og ude. Medarbejderne lærer at bruge det fysiske miljø som et værktøj til udvikling af sprog og spirende literacy-færdigheder.

Modul 4: Strukturerede aktiviteter
Medarbejderne beskæftiger sig med forskellige former for pædagogiske aktiviteter, som understøtter sprogtilegnelse og literacy-udvikling på en mere fokuseret måde. Det fremhæves, at aktiviteter er et supplement til hverdagsinteraktioner.

Modul 5: To- og flersprogede børn
Medarbejderne får dybtgående viden om, hvad det vil sige at være flersproget som barn, og hvordan man som medarbejder kan understøtte barnet og familien i at udfolde barnets sproglige færdigheder på alle barnets sprog. 

Modul 6: Leg, sprog og kognitiv udvikling
Medarbejderne sætter fokus på legeudvikling, og hvad det betyder for sprogtilegnelsen og den kognitive udvikling i det hele taget. Medarbejderne øver sig i leg og at understøtte børnenes leg i relation til sprogudvikling.

Udnyt jeres egen kapacitet og gennemfør vores efteruddannelse lokalt

I Sprogklar vil vi gerne hjælpe kommuner med at opbygge og anvende deres egen kapacitet til at efteruddanne medarbejdere, både i form af større efteruddannelsesprojekter og løbende, når nye medarbejdere ansættes. Når I samarbejder med os, vil vi derfor meget gerne klæde jeres egne fagkyndige medarbejdere på til at være facilitatorer, i stedet for at vi kommer ud og faciliterer efteruddannelsen på jeres vegne. Det gør efteruddannelsen væsentligt mere omkostningsvenlig for jer, og det betyder også, at I opbygger en langvarig kapacitet til at udvikle praksis inden for sprogpædagogik.

Her er et eksempel på en implementeringsmodel, hvor dagplejerne hver især ser modulerne i eget tempo, men diskuterer indholdet i legestuer med hjælp fra en lokal vejleder. 

Priser

Efteruddannelsen indgår som en del af et abonnement til Nebula, Sprogklars online portal. Det årlige abonnement til Nebula koster 600 kr. eks. moms per dagplejer, og der er en bindingsperiode på 3 år. Hvis I tegner en rammeaftale med Sprogklar og dermed bestiller Nebula til samtlige dagplejere, får I 25% rabat på prisen. Kursusbogen koster 149 kr. eks. moms pr. eksemplar.

Prøv det før du bestiller 

Du er velkommen til at afprøve efteruddannelsen gratis i to uger for at se, om det er noget for jer. Klik på knappen nedenfor for at ansøge om en prøvekonto. Eller kontakt os, hvis du har spørgsmål.

;