Integration med Hjernen & Hjertet

Integration med Rambølls Hjernen & Hjertet

Nebula er blevet integreret med Rambølls Hjernen & Hjertet. Integrationen betyder, at du kan arbejde endnu mere effektivt med "Sprogvurdering 3-6". Når du har sprogvurderet et barn i Hjernen & Hjertet vil du ved et enkelt klik kunne tilgå Nebula, som så anbefaler specifikke aktiviteter og strategier, som du kan udføre og bruge i samtaler med barnet eller gruppen. 

;