Dagpleje

Efteruddannelse til dagplejere

Op mod 50.000 småbørn passes hver dag af landets cirka 10.000 dagplejere. Derved spiller dagplejerne en væsentlig rolle i forhold til at give småbørn en god start på livet - og et godt sprogligt fundament. Netop i dagplejealderen er børn særligt påvirkelige af sprogmiljøet, og derfor er det afgørende, at dagplejerne skaber et sprogmiljø, der er fremmende for børnenes sprogudvikling. Sprogklar har udviklet et efteruddannelsesforløb, som netop er designet til professionelle, der arbejder med småbørn i en dagplejekontekst.

;