Efteruddannelse

Efteruddannelse i børns sprogtilegnelse og sprogpædagogik

Børn udvikler stærke sprogfærdigheder, når de befinder sig i et stærkt sprogmiljø. Men et stærkt sprogmiljø kommer ikke af sig selv. Medarbejdere skal nødvendigvis besidde evidensbaseret viden om sprogtilegnelse og være rutinerede i at anvende en lang række sprogpædagogiske metoder, der aktivt understøtter børns sprogudvikling - hvad enten børnene er et- eller flersprogede.

I Sprogklar har vi flere års forskningsmæssig og praktisk erfaring i at efteruddanne dagtilbuds- og skolepersonale inden for sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Vores efteruddannelser kombinerer de mest effektive metoder inden for kompetenceudvikling, hvilket skaber målbare effekter i sprogpædagogisk kvalitet med en stærk forankring i praksis.

Her kan du læse om vores "efteruddannelsespakker" til forskellige målgrupper. Hver efteruddannelsespakke inkluderer en række velafprøvede elementer, som vi tilpasser til jeres konkrete behov, men som ellers er "ready to go". Efteruddannelsesforløb med efteruddannelsespakkerne kan normalt igangsættes med en minimal ventetid.

Skræddersyet forløb

Vi elsker at producere nyt. Hvis en af vores eksisterende pakker ikke passer til jeres behov, så tag endelig kontakt til os for at høre, hvordan vi kan skræddersy et forløb, som passer netop til jeres ønsker. Udover at varetage undervisning, kan vi også producere forskellige materialer (fx online e-kurser med specifikt indhold, trykte materialer, curriculummaterialer). Kontakt os for at høre mere.