Efteruddannelse Forårs SFO

Crash-kursus målrettet pædagogiske medarbejdere i Forårs SFO

I flere af landets kommuner starter kommende skolebørn lidt tidligere i "skole". Ordningen har forskellige navne: Forårs SFO, Tidlig SFO eller Tidlig skolestart. Fællesnævneren er dog, at børnene har en ekstra overgang - og her skal kvaliteten af sprog- og literacy-miljøet naturligvis også være højt.

Desværre viser forskning, at nogle kommende skolebørn kan opleve sprogligt læringstab i overgangen fra dagtilbud til skole, medmindre der en kontinuerlig og sammenhængende indsats. Derfor er det vigtigt, at de sproglige og literacy-rettede-indsatser, der laves i dagtilbud, fortsætter ind i Forårs SFO og skole.  

Sprogklars crash-kursus

En ekstra kompleksitet i forhold til forårs SFO er, at der ofte ansættes nye medarbejdere fra år til år, og at normering er lavere sammenlignet med i børnehaver. Medarbejderne har ofte også begrænset tid til forberedelse før børnene starter i forårs SFO. Derfor tilbyder Sprogklar et endags "crash-kursus" i sprogpædagogik suppleret med praktiske materialer.

På kursusdagen præsenteres medarbejderne for praktiske metoder og strategier, som de kan bruge til at skabe et godt sprog og literacy-miljø. Alle kursister får også adgang til Sprogklars online efteruddannelse henvendt til medarbejdere i Forårs SFO, samt adgang til et online bibliotek med sprogpædagogiske materialer. Det er også muligt at tilkøbe en bogkasse med bøger, der er målrettet bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed - to færdigheder, som er særlig værdifulde i forhold til at lære at afkode.

Interesseret i et crash-kursus?

Hvis vores crash-kursus er noget for jer, skal I blot skrive til Sprogklar. I jeres henvendelse skal I angive antallet af medarbejdere, som I gerne vil sende på kursus (mindste holdstørrelse er 10 medarbejdere), og datoønsker for afholdelse. I er ansvarlige for at arrangere de praktiske forhold: Fx undervisningslokale, teknik og forplejning. Vi står for undervisningen. 

Pris

Pris: 1.250 kr. eks. moms per medarbejder (prisen inkluderer kursusbog/slides)

Der faktureres for kørte km fra Odense efter statens sats.

Kasse med 31 bøger og Sprogklars plakatpakke: 2.495 kr. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset eller en evt. afholdelse hos jer, er du velkommen til at skrive til Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk

;