Forældre

Sprogklar tilbyder en række ydelser og tjenester til forældre. Er du interesseret i hvordan du kan styrke dit barns sprogudvikling, kan du have glade af vores bøger og hæfter med sprogtips. Du kan også købe en 50 ugers forløb af sprogtips, som leveres ugentlig til din telefon via Sprogklars video-SMS-tjeneste. Vi tilbyder også en "sprogpakke", hvor du får online adgang til et oplæg om sprogtilegnelse og du får tilsendt vores bøger og tipshæfter.  

Hvis du er bekymret for, at dit barn kan have sproglige vanskeligheder, er du også velkommen til at kontakte vores logopædiske klinik.

;