Videnskabelige publikationer

Publikationer (Justin Markussen-Brown, Marit C. Clausen & Sanne Schou Olesen)

Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S., Markussen-Brown, J., Kjærkbæk, L. & Haghish, E. F. (2018). Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components. Early Childhood Research Quarterly, 42, 256–269.

Bleses, D., Højen, A., Dybdal, L., Dale, P., Justice, L., Piasta, S., Markussen-Brown, J., Clausen, M.C., Akturk Ari, B. & Andersen, M. K. (2014). A randomized controlled trial of a large scale systematic and explicit language and literacy intervention in Danish daycares: The SPELL study. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 4, 504, 1524.

Bleses, D., Højen, A., Justice, L. M., Dale, P. S., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Clausen, M.C. & Haghish, E. F. (2017). The Effectiveness of a Large-Scale Language and Preliteracy Intervention: The SPELL Randomized Controlled Trial in Denmark. Child Development.

Brouwer, C. E. R., Clausen, M. C., & Johannessen, C. M. (2018). Depiction Style, Recognition and the Validity of Linguistic Measurement: Towards guidelines for Pictures in Speech and Language Assessment. Abstract fra 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, Odense, Danmark.

Clausen, M. C., & Fox-Boyer, A. (2018). The acquisition of initial consonant clusters in Danish-speaking children. Abstract fra 17th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, Malta.

Clausen, M. C., & Trecca, F. (accepted). Børns perception og produktion af sproglyde hos danske børn i alderen 0-6 år. I L. Kjærbæk, & D. Boeg Thomsen (red.), Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år Bogforlaget Frydenlund.

Clausen, M. C., & Fox-Boyer, A. V. (2017). The phonological development of Danish-speaking children: a normative cross-sectional study. Clinical Linguistics & Phonetics, 31(6), 440-458.

Clausen, M. C. (2017). Dansk forord. I POPT: En psykolingvistisk interventionsmetode til børn med udtalevanskeligheder (1. udg., s. 9-10). Dansk Psykologisk Forlag.

Clausen, M. C. (2016). Phonological Development and Differential Diagnosis of Speech Sound Disorders in Danish-speaking Children. (PhD-afhandling), University of Southern Denmark, Odense.   

Clausen, M. C. (2016). LogoFoVa – Logopædisk udredning af Fonologiske Vanskeligheder (2 ed.). Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag.

Clausen, M. C. (2015). Debat: Svar på anmeldelsen af Logofova – Logopædisk udredning af fonologiske vanskeligheder. Dansk Audiologopaedi, 51(2), 33-35.

Clausen, M. C. (2014). LogoFoVa – Logopædisk udredning af Fonologiske Vanskeligheder. Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag.

Clausen, M. C., & Fox-Boyer, A. V. (2011). Dansk-sprogede børns fonologiske udvikling. Dansk Audiologopaedi, 47(4), 4-14.

Esbensen, A., & Clausen, M. C. (2018). En terminologisk børneaudiologopædisk brydningstid med fokus på børn med høretab: Fra ’specifikke sprogforstyrrelser’ til ’udviklingsmæssige sprogforstyrrelser’. Tale-Høre-Nyt, 13-23.

Fox-Boyer, A., Clausen, M. C., & Albrecht, K., (2017). Zur Problematik der mangelnden Kompatibilität psychometrischer und theoretischer Bedingungen diagnostischer Materialien am Beispiel von Aussprachestörungen. I R. Haring, & J. Siegmüller (red.), Evidenzbasierte Praxis in den Gesundheitsberufen: Chancen und Herausforderungen für Forschung und Anwendung (s. 147-165). Berlin: Springer.

Fox-Boyer, A., Salgert, K., & Clausen, M. C. (2016). Diagnostik von kindlichen Aussprachestörungen unklarer Genese. Sprache – Stimme – Gehör, 40, 61-67.

Fox-Boyer, A. V., & Clausen, M. C. (2011). Børn med udtalevanskeligheder: Differentialdiagnostik og logopædisk intervention. Dansk Audiologopaedi, 47(4), 15-22.

Fox-Boyer, A., & Clausen, M. C. (2012). Undervisningsmetoder til børn med udtalevanskeligheder. Dansk Audiologopaedi, 48(2), 31-38.

Jespersen, C. T., Clausen, M. C., & Fricke, D. (2012). Mini-Mikrofon für maximales Sprachverstehen. Hörakustik, 3, 14-19.

Markussen-Brown, J. (2015). Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments: On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional development (Doctoral dissertation). University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

Markussen-Brown, J. (2016). Play Value: The influence of playground equipment on preschoolers’ play behaviour and language use. KOMPAN Play Institute.

Markussen-Brown, J. (2017). Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis. Aarhus: Turbine Akademisk.

Markussen-Brown, J. (2018). Play and outdoor activities afford high amounts of language use in children in childcare. KOMPAN Play Institute.

Markussen-Brown, J., Juhl, C. B., Piasta, S. B., Bleses, D., Højen, A., & Justice, L. M. (2017). The effects of language- and literacy-focused professional development on early educators and children: A best-evidence meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 38, 97–115. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.07.002

Olesen, S. S. (2018). Pragmatiske vanskeligheder og høretab. En tværsnitsundersøgelse af pragmatiske præstationer hos danske børn med høretab sammenholdt med præstationerne hos normalthørende børn med og uden konstaterede pragmatiske vanskeligheder (Doctoral dissertation). University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

Olesen, S. S. (2013). Hørelse og pragmatik. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 67, 22-23.

Thomsen, P., & Clausen, M. C. (2009). Når sprog bliver til handling – en forskningsopsamling om den social-kognitive og sproglige udvikling hos udsatte børn med et- eller flersproget baggrund og daginstitutionernes mulighed for at medvirke positivt til en styrket indsats.