SPROGKLARs historie

Sprogklar blev grundlagt i 2015 af Justin Markussen-Brown på baggrund af hans forskning og nye viden, som blev genereret igennem hans ph.d. Under Justins feltarbejde, opdagede han, at der var en kløft mellem forskningsverdenen på den ene side og pædagogisk praksis på den anden. Begge har stor viden, men det er ikke altid, de to sider arbejder tæt sammen.

Idéen med Sprogklar er at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi tror på, at man opnår de bedste resultater for børn, når praktikere, forældre og forskere arbejder sammen imod det samme mål.

Vores vision er at være med til at skabe et samfund, hvor alle børn har muligheder – hvor alle døre står åbne uanset barnets sociale, sproglige eller etniske baggrund.

Sprog kendetegner os mennesker. Det er ét af vores vigtigste værktøjer og er gennemgribende i alt, hvad vi laver. Et godt sprog giver adgang til flere sociale fællesskaber og uddannelse.

Men ikke alle børn udvikler gode sprogfærdigheder. De basale sprogfærdigheder tilegnes under de første leveår. Det er her, at vi skal handle for at støbe et solidt sprogligt fundament. Vi vil gerne være med til at sikre, at alle børn tilegner sig et godt modersmål og et godt dansk, inden de starter i skole.

I Sprogklar samarbejder vi med dagtilbudspersonale, dagplejere, sprogkonsulenter og forældre for at opnå vores fælles mål om at understøtte børns sprogtilegnelse. Vi sætter vores videnskabelige viden og forskningserfaring i spil i det virkelige liv. Vi arbejder evidensbaseret med sprog, men samtidigt også ud fra et helhedssyn. Mennesker er komplekse organismer, og det giver bedst mening at se sprog som del af en større udvikling. Vi tror ikke på, at sprog er ”et fag”, som børn skal beskæftige sig med. Sprog er en del af alle aspekter af barnets hverdag, og derfor skal en bæredygtig sprogpraksis integreres i alle hverdagssituationer. Sprog kan således sagtens kombineres med andre indsatsområder såsom motorik, musik, robusthed eller mobning.

Vi skaber resultater, der kan måles

Et godt sprog åbner døre og giver muligheder i livet. Vi arbejder derfor for at alle børn får gode sprogfærdigheder.
Det er essentielt, at pædagogiske medarbejdere omkring børn er klædt godt på til at støtte børnenes sprogudvikling. Vi er specialiserede i at undervise i konkrete sprogstrategier og sproglige tiltag, som kvalificerer den sprogpædagogiske praksis.
Vi arbejder evidensbaseret. Vi udvælger og analyserer relevant forskning og sætter det i spil i forhold til konkrete sprogpædagogiske tiltag i praksis.
Vi arbejder for at alle to- og flersprogede børn får gode sprogfærdigheder på dansk for at sikre, at børnene får en ligeværdig adgang til aktiv deltagelse i samfundet.
Forældre er nøglepersoner i deres børns sprogudvikling. Vi udarbejder materialer og vejledninger til forældre og til forældreinddragelse med udgangspunkt i forældrenes modersmål. Derfor er blandt andet hele vores forældrevideobibliotek oversat til seks sprog.
Forskning angiver, at desto tidligere børn eksponeres for højkvalitetssprog, desto større er sandsynligheden for, at børnene selv udvikler et godt sprog. Derfor arbejder vi særligt med tidlige sprogindsatser.
Børnene er vores alles fremtid. Vi finder det derfor meningsfyldt at sikre, at børnene får de bedste muligheder i livet – uanset hvor og hvordan man vokser op.
Vi har erfaring med at dokumentere og måle effekten af sprogpædagogiske indsatser og kompetenceudviklingsforløb via CLASS.