Oplæg

Oplæg

Vi holder hvert år mange oplæg om diverse emner inden for sprogtilegnelse. Vi har erfaring med at holde oplæg for såvel pædagogisk personale, børnehaveklasseledere, dagplejere, pædagogiske ledere, sundhedsplejersker som forældre.
Et oplæg varer typisk 1-3 timer afhængig af emne og indhold. Vi udvikler og tilpasser altid vores oplæg i forhold til jeres ønsker og behov og indarbejder gerne refleksionsøvelser og småopgaver for at sikre, at tilhørerne får det største læringsudbytte.  

 • “Rigtig godt foredrag der gik i dybden og forklarede hvad det er egentlig er, at vi går og lærer vores børn via vores sprog og interaktioner med dem. Det gør det også nemmere at udvide ens strategier, når først man har fået sat ord på hvor mange muligheder man egentlig har til rådighed.”

   
  Jonas Hansen
  Forælder
 

 

Eksempler på emner, vi holder oplæg om:

 • Børns tilegnelse af sprog og literacy
 • Fysiske sprog- og literacymiljøer – stimulerende indretning
 • Sprogtilegnelse hos flersprogede
 • Pædagogisk praksis og sprogtilegnelse
 • Sprog og leg – sprogudviklingen i et legeperspektiv

 

Eksempler på afholdte oplæg:

Børns sprogtilegnelse og sprogpædagogisk praksis. Oplæg for pædagoger af dagtilbudsledere Nyborg Kommune. 2018

Tosprogede børns sprogtilegnelse og pædagogens rolle. Skoleforvaltningen i Aalborg kommune. Aalborg Kommune. 2018

Sprog, literacy, leg og pædagogisk kvalitet. Oplæg for pædagogisk personale. Amager, Københavns Kommune. 2018

Sprogtilegnelse: Hvordan det fungerer og hvad du kan gøre. Forældreoplæg i Randers Kommune. Randers. 2017.

Sprogvurdering 3-6 (Det nye sprogvurderingsmateriale). Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Dagtilbud. Odense. 2017.

Hvordan styrkes den generelle sprogindsats i dagtilbud, skoler og fritidstilbud? Styrk Sproget Temadag. Undervisningsministeriet. København og Vejle. 2015.

Sprogtilegnelse og særlige udfordringer ved det danske sprog. Sempers foredragsrække for sundhedsplejersker. Aalborg, Aarhus, Odense og København. 2014-2015.