Odense sprogprojekt (pilotafprøvning til SHO)

Odense sprogprojekt (pilotafprøvning til SHO)

I samarbejde med Odense Kommune udførte Sprogklar fra starten af 2017 et sprogprojekt med følgende to hovedformål: (1) at forbedre den sprogpædagogiske praksis i dagtilbud gennem et længerevarende efteruddannelsesforløb; (2) at styrke samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale i relation til børnenes sprogudvikling.

I første halvdel af 2017 blev projektet som pilotafprøvning gennemført i to børnehuse: Det ene børnehus med mange børn, der lærer dansk som andetsprog og/eller børn fra socialt udsatte familier; det andet med mange børn med dansk som modersmål.

Projektet bestod af fem moduler, hvert af en måneds varighed. Samtlige moduler blev indledt med en undervisningsaften for hele personalegruppen i hvert af de to børnehuse.

Det første modul havde fokus på de fysiske sprogmiljøer omkring børnene – dvs. elementer i indretningen og materialer, som kan understøtte børnenes sprogudvikling. Undervisningen tog her udgangspunkt i en vurdering af disse læringsmiljøer, som Sprogklar forinden havde foretaget lokalt i de deltagende børnehuse.

De resterende fire moduler havde hovedfokus på kvaliteten af det pædagogiske personales daglige interaktioner med børnene samt på pædagog-forældre samarbejde.

Undervisningen byggede på sprogvidenskabelige teorier og forskning, som vi gjorde praksisnære og implementerbare i den enkelte medarbejders hverdag. I forbindelse med hver undervisningsgang blev personalet opfordret til at vælge én eller flere af de præsenterede sprogunderstøttende strategier, som de indgående skulle arbejde med i ugerne op til starten af det følgende modul. I disse uger blev personalet dels tilbudt coaching med lokale vejledere, og dels blev de opfordret til løbende indbyrdes kollegial sparring. Dette kunne støtte medarbejderne i implementeringen af de udvalgte strategier i deres hverdagspraksis.

Herudover blev der lagt et ekstra lag på indsatsen med henblik på at igangsætte en struktureret og målrettet dialog mellem det pædagogiske personale og forældrene. I undervisningen blev medarbejderne således præsenteret for strategier til at øge kommunikationen med forældrene fx i forhold til, hvordan forældrene hjemme kunne understøtte deres barns sproglige udvikling.

Forældrene blev også inddraget i projektet gennem et forældremøde tidligt i forløbet, hvor de blev introduceret for emner i sprogtilegnelse og sprogpædagogisk praksis.

Projektet blev afsluttet med, at den enkelte medarbejder lavede en konkret aktionsplan for, hvordan den nytilegnede viden og den ændrede praksis skulle opretholdes efter afsluttet indsats.