Nebula Uddannelse

Nebula Uddannelse

Et medlemskab til Nebula Uddannelse giver adgang både Nebula Basis og Sprogklars online uddannelse henvendt til pædagogisk personale. Uddannelsen eller ”e -kurset” er omfattende og består af syv moduler med fokus på den sproglige og kognitive udvikling hos børn, og hvordan man understøtter disse med konkrete strategier og aktiviteter.

Uddannelsens indhold – skrevet af børnesprogsforskere

Uddannelsen er opdelt i 7 moduler. Hvert modul består af flere delkurser, der hver især tager cirka 20-30 minutter at gennemføre. Uddannelsen er skrevet af Justin Markussen-Brown, Ph.d., Marit Clausen, Ph.d., og Sanne Schou Olesen, Ph.d.

Det første modul er en introduktion til sprogtilegnelse og her sættes fokus på det fysiske sprog og literacy-miljø. Modulerne 2-4 går i dybden med henholdsvis børns sprogudvikling og kognitive udvikling samt legens rolle i sprogtilegnelse. Hvert modul afsluttes med en videoobservationsøvelse og en øvebane, hvor der sættes fokus på de vigtigste understøttende sprogstrategier (udvalgt på baggrund af videoobservation af egen praksis). Modul 5 er en grundig gennemgang af sprogvurdering og hvordan man kan omsætte sprogvurderingsresultater til praksistiltag. Modul 6 er en gennemgang af forskning omkring flersprogede, børn og hvordan man kan understøtte deres sprogtilegnelse. Endeligt er Modul 7 en gennemgang af strukturerede aktiviteter, som ifølge forskning kan booste børns sprogudvikling.

Formatet for uddannelsen

Uddannelsen ses enten på en computer, tablet eller smartphone. Kurserne indeholder faglige oplæg fra Sprogklars forskere, hvor vi lægger vægt på at nyere forskning formidles i et fængende hverdagssprog og understøttes visuelt med fx animationer og video. Desuden indgår der også quizzer og refleksionsopgaver i kurserne. Formålet med disse er at inddrage e-kursusdeltagerne aktivt i læringsprocessen. Aktiv deltagelse sker, når man skal forholde sig til den formidlede forskningsviden og reflektere over sin egen sprogpraksis i forhold til børn med forskellige sproglige færdigheder. Herved opnås en ny viden og bevidsthed om ens sprogpraksis, der muliggør, at man bevidst kan ændre sin praksis for at højne den sprogpædagogiske kvalitet og derigennem styrke børns sprogfærdigheder. Endeligt afsluttes hvert modul med en øvebane, som skal understøtte ”overførslen” af den nye viden, som er tilegnet gennem modulet til egen praksis.

Modul beskrivelse 2
Kursusbog

Kursusbog

Der medfølger en kursusbog, så man har alle hovedpointer på skrift foran sig imens man ser e-Kurserne. Kursusbogen kan enten downloades fra Nebula, når man er logget ind, eller man kan få den tilsendt som bog som et mindre tilkøb.

Hvor lang tid tager det at gennemføre uddannelsen?

Hvis man tager et delkursus om ugen, tager det cirka 8-12 måneder at gennemføre hele uddannelsen, hvis man tager højde for øvebaner, ferie og sygdom. Den lange periode gør, at kursisterne får dybere læring og optimale muligheder for at omsætte deres nye viden og evner til dagligdagspraksis.

Få meget mere for jeres kompetenceudviklingsmidler

Den store fordel ved vores online uddannelse er, at man kan planlægge den ind i medarbejdernes arbejdstid. Det betyder, at man ikke behøver at sende medarbejdere ud af huset eller afholde omkostningsrige undervisningsaftener. Og fordi uddannelsen gennemføres på arbejdspladsen, er der meget kort vej fra teori til i praksis.

Øvrige fordele ved online uddannelse

 • En fleksibel løsning der giver viden til alle i huset
 • Kan tilgås til enhver tid
 • Kan afspilles flere gange
 • Man kan se uddannelsens indhold alene eller sammen med kolleger i læringsfællesskaber.
Peter Sorgenfrei, journalist og uddannelseskonsulent guider kursister igennem vores online uddannelse.
Peter Sorgenfrei, journalist og uddannelseskonsulent guider kursister igennem vores online uddannelse.
Alle e-kurser begynder med et kort fagligt oplæg af en af Sprogklars børnesprogsforskere.
Alle e-kurser begynder med et kort fagligt oplæg af en af Sprogklars børnesprogsforskere.

Uddannelsen er afprøvet af flere børnehuse

Nebula Uddannelse har været igennem en lang udviklingsproces, hvor materialerne har været afprøvet af flere børnehuse. Vi har løbende optimeret indholdet baseret på medarbejdernes feedback. Denne udviklingsproces har resulteret i et forløb, som er meningsfyldt og læringsrigt for den enkelte medarbejder.

Manual til ledere

For at uddannelsesforløbet bliver en succes, er det dels vigtigt, at ledelsen afsætter tid til, at medarbejderne kan arbejde med e-kurserne og videobiblioteket og dels, at ledelsen understøtter denne uddannelse. For at understøtte ledelsen i denne opgave har vi skrevet en manual med praktiske tips og ideer til, hvordan man kan implementere Nebula Uddannelse i sit børnehus.

Læs om projektet Sprogpædagogik i højsædet i Odense kommune, SHO, hvor vi har brugt Nebula Uddannelse. 

Sammenlign medlemskabstyper

.png

Hvad kunderne siger

 • Det gode ved e-learning er, at jeg kan sidde sammen med et par kollegaer og se materialet igennem og diskuterer materialet igennem sammen. Det er godt, at kunne sætte materialet på pause – og lytte og se det igennem igen, hvis vi oplever at der er noget vi ikke forstod i første omgang eller et modul vi gerne vil se igen  - eller et af kurserne vi gerne vil se igen.

  Anne
  Mælkebøtten
 • Det er godt med e-learning fordi det er visuelt – teori og praksis præsenteres på en og samme tid. Det er en god undervisningsplatform fordi vi kan sidde sammen i mindre grupper og reflektere sammen over indholdet.

  Vivi
  Mælkebøtten
 • E-learning er rigtigt for mig, fordi det giver mig muligheden for at sætte modulet på pause, hver gang jeg bliver i tvivl om jeg har forstået indholdet – jeg kan se det igen og igen. Det virker for mig.

  Tina
  Mælkebøtten
 • E-learnings platformen er rigtig god fordi modulet kan tages, når det passer ind i dagligdagen/ og dagens struktur. Det er nemt at gå til.

  Det er godt  fordi det teoretiske præsenteres visuelt – og rigtigt godt at hvert modul sluttes af med en øvebane.

  Carina
  Mælkebøtten