Webinar Program 2022

I 2022 afholder Sprogklar en webinar-serie henvendt til logopæder. I denne serie dykker vi ned i fem forskellige emner som er relevante for logopædisk praksis. Hvert webinar varer 60 minutter inklusiv spørgsmål. Efter hvert webinar modtager deltagerne et link til en optagelse af webinaret, så man kan se det igen. Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig. Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvert webinar koster 500 kr. eller man kan købe alle fem webinarer til en rabatpris på 1.950 kr. Alle priser er inklusiv moms. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Det er muligt at afregne med EAN, men i så fald skal du indtaste jeres EAN i kommentarfeltet på betalingssiden. Ligeledes hvis du bestiller på vegne af andre, skal du skrive deres navne og mailadresser i kommentarfeltet.

Efter vi har modtaget og behandlet din tilmelding vil vi sende dig en mail med alle praktiske informationer.

 

Program

Lexicon Pirate
v/ Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd
Dato: 26. januar 2022, kl 14-15

Lexicon Pirate er en evidensbaseret interventionsmetode målrettet børn med ordmobiliseringsvanskeligheder og/eller ordindlæringsvanskeligheder. Grundlæggende for metoden er, at børn har gavn af at lære strategier til ordmobilisering og -indlæring. Webinaret giver en introduktion til metoden og til, hvordan den anvendes i praksis.

 

Colourful semantics
v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd
Dato: 2. marts 2022, kl 14-15

Colourful Semantics er en logopædisk interventionsmetode, der retter sig mod børn med grammatiske vanskeligheder. Ved hjælp af farvekoder tydeliggøres de semantiske strukturer i en sætning for barnet, så det selv kan identificere strukturerne og på den måde konstruere nye sætninger. I webinaret gives en række konkrete forslag til, hvordan Colourful Semantics kan anvendes i praksis.

 

Verbal dyspraksi - logopædisk udredning
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 30. marts 2022, kl 14-15

I Danmark stilles den lægelige diagnose for verbal dyspraksi af læger, men i langt de fleste tilfælde kan logopæder lave en logopædfaglig vurdering og på baggrund af det vurdere, om et barn har en mulig verbal dyspraksi. I webinaret gives værktøjer til at udrede for verbal dyspraksi på forskellige alderstrin, samt til at skelne verbal dyspraksi fra de hyppigste differentialdiagnoser.

 

Understøttelse af to- og flersprogede børn
v/ Justin Markussen-Brown, lingvist, ph.d.
Dato: 27. april 2022, kl 14-15

I webinaret disktures flersprogethed ud fra det perspektiv, at flersprogethed i den tidlige barndom er en praktisk udfordring for de voksne, men næppe en kognitiv udfordring for barnet. Der vil gives konkrete forslag til hvordan logopæder kan understøtte dagtilbudsmedarbejdere og forældre i at skabe de bedste betingelser for flersprogede børns sprogudvikling, og hvilke opmærksomhedspunkter der kan være.  

 

Fysisk sprogmiljø
v/ Sanne Schou Olesen, audiologopæd, ph.d.
Dato: 25. maj 2022, kl 14-15

I webinaret gives en introduktion til evidensen bag etableringen af fysiske sprogmiljøer, samt konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med et beriget fysisk sprogmiljø i hjemmet og daginstitutioner. Webinaret henvender sig særligt til logopæder som yder en rådgivende funktion i dagtilbud med henblik på at skabe og opretholde et stærkt sprogmiljø.