Webinarrække 2022

Webinarrække efterår 2022

I efterår 2022 afholder Sprogklar en webinar-serie henvendt til logopæder. I denne serie dykker vi ned i fire forskellige emner som er relevante for logopædisk praksis. Hvert webinar varer halvanden time inklusiv spørgsmål. Efter hvert webinar modtager deltagerne et link til en optagelse af webinaret, så man kan se det igen i 30 dage. Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig. Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvert webinar koster 500 kr. eller man kan købe alle fire webinarer til en rabatpris på 1.600 kr. Alle priser er eksklusiv moms. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Program Efterår 2022

Leksikalsk intervention målrettet børn i skolealderen
v/ Trine Kofod Kallestrup
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag, 21. september 2022
Tidspunkt: 09:00-10:30

Formålet med webinaret er at give et overblik over forskellige interventionsmetoder til børn i skolealderen med leksikalske vanskeligheder.

Nogle interventionsmetoder vil blive nævnt kort, mens vi går mere i dybden med andre.

 

Konsultativ tidlig indsats hos Late Talkers
v/ Elina Just Borsinski
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag, 5. oktober 2022
Tidspunkt: 09:00-10:30

I dette webinar gives en gennemgang af nogle evidensbaserede interventionsmetoder til Late Talkers.

Fokus vil være på tidlig indsats i en konsultativ praksis. Interventionseffekten af metoderne vil blive gennemgået med henblik på forskellige sproglige områder, og der vil blive talt om, hvorfor netop tidlig indsats har en effekt på Late Talkers’ sproglige udvikling.

 

Fokuserede indsatser – hvad gør man egentlig?
v/Justin Markussen-Brown
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag, 16. november 2022
Tidspunkt: kl. 
09:00-10:30

De fleste kommuner anvender “Sprogvurdering 3-6”, når de sprogvurderer børn ved 3-årsalderen.

Vurderingen inddeler børn i tre kategorier baseret på percentilscorer: Generel indsats (>15. percentil), fokuseret indsats (6.-15. percentil), og særlig indsats (1.-5. percentil).

Generel indsats tolkes oftest som “det går som det skal” og særlig indsats som “kræver en logopædisk indsats”, men det er ofte sværere at tolke, hvordan pædagogiske medarbejdere skal handle på en placering i fokuseret indsats. Kan de selv arbejde med det, eller skal de involvere en logopæd?

En relateret udfordring, der tit opstår, vedrører børn med begrænset erfaring med det danske sprog. For hvis fx et flersproget barn vurderes til særlig indsats, hvordan kan vi vide, om barnet har brug for en logopædisk indsats eller “bare” en indsats ift. barnets andetsprogstilegnelse af dansk?

Formålet med webinaret er at udfolde disse to centrale udfordringer i sprogvurderingsarbejdet og at give deltagerne en ramme, som de kan bruge, når de vejleder pædagogiske medarbejdere og tilrettelægge indsats for det enkelte barn.

 

Verbal Dyspraksi – interventionsprincipper og targetudvælgelse
v/Trine Printz
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag, 7. december 2022
Tidspunkt: 
09:00-10:30

Formålet med dette webinar er at give deltageren et overblik over de specifikke interventionsprincipper til verbal dyspraksi, samt hvordan man udvælger hvilke målord og/eller ytringer, man kan arbejde med på et givent tidspunkt i et barns forløb. Webinaret indeholder:

  • Kort gennemgang af interventionsmetoder til verbal dyspraksi, inklusiv den seneste forskning på området.
  • Gennemgang af de motoriske læringsprincipper og tips til hvordan disse konkret kan sættes i anvendelse.
  • Hvordan man vælger de rette targets til børn på forskellige stadier af deres intervention (inkl. opgave undervejs).
  • Forslag til implementering af ovenstående i konsultativ praksis, hvor forældre og pædagoger varetager hovedparten af den daglige træning.