Kurser

Kurser 

Vi afholder specialiserede kurser omkring afgrænsede emner indenfor sprog og sprogtilegnelse med særlig fokus på, hvordan kompleks viden kan omsættes til handlingstiltag i hverdagen.
Vores kurser er typisk heldagskurser og kan vare fra en til flere dage afhængig af emne, indhold og målsætning for kurset.
Ligeledes kan vores kurser tilpasses forskellige målgrupper fx pædagogisk personale, pædagogisk ledelse, børnehaveklasseledere, forældre, sprogkonsulenter og sundhedsplejersker.

Fællesnævnerne for alle vores kurser er, at vi vægter, at teoretiske og forskningsbaserede indsigter og evidens sættes i nær relation til praksis. For at imødekomme dette inkorporerer vi refleksionsøvelser, opgaver og eventuelle ”hjemmeopgaver” – ligesom at vi benytter genkendelige eksempler og cases. Særligt oplever vi stor effekt af at anvende videoeksempler på konkrete praksisser.
Vores klare målsætning med kurserne er, at de fører til, at man får reflekteret over sin eksisterende sprogpraksis med mulighed for at foretage eventuelle justeringer og tilpasninger og dermed højne den sprogpædagogiske kvalitet.

Samtidig skræddersyer vi også kurser med udgangspunkt i jeres specifikke ønsker vedrørende indhold og form – ligesom vi også gerne afholder kursuser lokalt hos jer.