Konsulentarbejde og forskningsvejledning

Konsulentarbejde

Konsulentbistand

Mange kommuner, dagtilbud og skoler ønsker at forbedre kvaliteten af sprogmiljøet og den generelle sprogpædagogiske praksis – men her opstår udfordringen ofte: Hvordan omsættes ny viden til pædagogisk praksis? 

Der findes mange forskellige bud på, hvordan man kan opnå forbedringer i den sprogpædagogiske praksis, og for at finde frem til den bedste metode for netop jer, tilbyder vi konsulentbistand.

For at træffe evidensbaserede beslutninger i forhold til emner indenfor sprog, sprogstimulering og pædagogisk praksis kræves det, at man har indsigt i den nyeste viden (herunder forskning), samtidigt med at man har praktisk erfaring. Her kan vi hjælpe. Vi holder os løbende opdaterede inden for dansk og international forskning, og vi kan hjælpe jer med at navigere i den nyeste viden inden for sprogtilegnelse, pædagogisk praksis og andre relaterede emner. Samtidigt har vi, fra diverse sprogprojekter i hele Danmark, stor erfaring med, hvordan denne viden kan implementeres og omsættes.

Forskningsvejledning

I sprogklar er bl.a. ansat en række forskere, som har en baggrund indenfor børnesprog, hvilket gør sprogklar i stand til at gennemføre systematisk og kontrolleret forskning. Således kan vi tilbyde vejledning i forhold til forskningsmetodologi og databehandling, herunder hvordan man på valid vis kan indsamle og analysere data – og omsætte resultaterne til konkrete handlingstiltag.
Forskning og praksis kan gå hånd i hånd – således er det også muligt at anvende kontrollerede forskningsmetoder, med mulighed for at afdække eventuelle effekter, fx i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb. Læs mere om vores kompetenceudviklingsforløb her.