Kompetenceudviklingspakke

Kompetenceudviklingspakke

Vi tilbyder længerevarende kompetenceudviklingsforløb til dagtilbud, dagplejere og andre som ønsker at opkvalificere den sproglige praksis omkring børn. Forløbene strækker sig typisk over en periode på et halvt år, afhængig af det enkelte forløbs indhold og form. Forskningen viser nemlig, at kompetenceudviklingsforløb, som strækker sig over en længere periode, fører til de bedste og mest langsigtede resultater i den sprogpædagogiske praksis (Markussen-Brown. 2015).

Forskningen indikerer også, at det er nemmere at arbejde med ét fokusområde ad gangen frem for at arbejde med flere samtidigt (Markussen-Brown, 2015). Derfor er et vigtigt aspekt i vores tilgang, at vi løbende og i små bidder præsenterer relevant teori, forskningsresultater og sprogstrategier
Uanset kompetenceudviklingsforløbets specifikke indhold og form er målsætningen, at ny viden og forskningsevidens kommer til at bidrage til en opkvalificering af den eksisterende praksis, hvorfor en implementering af viden i praksis er helt central for vores forløb.

 • “Ikke alle efteruddannelsesforløb er ens. Nogle fører til ændringer i pædagogisk praksis og nogle gør ikke. Det er vigtigt at forstå hvorfor."

  Sprogklar-411
  Justin
  Adm. Direktør & Chefkonsulent
  Om pædagogisk efteruddannelse

Vi har god erfaring med at blande forskellige undervisningsformer (såkaldt blended learning) for at sikre den bedste forankring af ny viden og evidens i den daglige sprogpædagogiske praksis. Tilgangen støttes af forskning som finder, at et større læringsudbytte opnås, når forskellige læringsformer blandes (Means, Toyama, Murphy, Bakia, & Jones, 2009).

Et kompetenceudviklingsforløb kan fx inddrage flere af følgende elementer:

 • En vurdering af den eksisterende praksis, som bruges til at skræddersy indholdet af forløbet – samt giver mulighed for at foretage en effektmåling (via CLASS-redskabet). Læs mere om CLASS her.
 • Live-undervisning i udvalgte emner af sprogpædagogisk relevans. Indholdet udvælges og tilpasses ud fra jeres ønsker og behov. Vores undervisning inddrager refleksionsøvelser og arbejde i læringsfællesskaber.
 • E-læring og anvendelse af Nebulas videobibliotek. Læs mere om E-læring og Nebulas videobibliotek.
 • Løbende analyse og refleksion over egen praksis – fx med hjælp fra videooptagelser.
 • Løbende coaching og sparring med sprogklars konsulenter. Coaching giver en god mulighed for at facilitere opkvalificeringen i jeres hverdag og med udgangspunkt i jeres resurser og udfordringer.
 • En styrkelse af forældresamarbejdet.
 • Læringsunderstøttende materialer. For at støtte implementeringen af ny viden i praksis udvikler vi løbende materialer, som kan fastholde arbejdet i hverdagen – fx plakater, videohilsner, guides og foldere.