Fysiske sprogmiljøer

Fysiske sprogmiljøer

Det fysiske sprogmiljø vedrører overordnet mængden og kvaliteten af skriftsproglige materialer samt deres placering i de fysiske rammer, som børn har adgang til f.eks. i deres børnehus. Tilstedeværelsen og placeringen af disse materialer, samt et barns samspil med andre børn eller de voksne omkring disse materialer, er med til at forme barnetstidlige literacy-færdigheder — altså barnets forudsætninger for at lære at læse og skrive i skolealderen. Men et inspirerende og læringsrigt fysisk sprogmiljø er ikke kun godt for tilegnelsen af skriftsproget: Det er også utroligt vigtigt for barnets talesproglige og øvrige kommunikative udvikling. Ikke mindst kan et fysisk sprogmiljø af høj kvalitet være med til at udligne sociale forskelle mellem børn og give dem ligeværdige sproglige forudsætninger (Campbell, Ramey, Pungello, Sparling, & Miller-Johnson, 2002).

Vi tilbyder at foretage live-observationer af jeres eksisterende fysiske sprogmiljø. Ud fra disse observationer kan særlige fokuspunkter udvælges, så I kan arbejde med det, der specifikt vil øge kvaliteten hos jer. Det er vores erfaring, at det fysiske sprogmiljø er et meget overskueligt aspekt inden for sprogpædagogik at arbejde med, som hurtigt giver mærkbare resultater. Arbejdet med at øge kvaliteten af det fysiske sprogmiljø kan eksempelvis indgå som del af et længerevarende kompetenceudviklingsforløb, men vi afholder også 1-dagskurser eller oplæg (herunder også for forældre). Læs mere om vores kurser og oplæg.

Læs her om, hvilken rolle arbejdet med det fysiske sprogmiljø har spillet i nogle af vores kompetenceudviklingsforløb: Trekløveren og Aarhus-projektet.