Fysiske sprogmiljøer

Vores nye bog, Fysiske sprogmiljøer, er netop udkommet!

Vores nye bog, Fysiske sprogmiljøer: en forskningsforankret guidebog, er netop udkommet! Bogen er skrevet af Justin Markussen-Brown (Ph.d.), Sofie Neergaard (Cand. mag. i audiologopædi), Sanne Schou Olesen (Ph.d.) og Fabio Trecca (Ph.d.).

Tale- og skriftsprogsfærdigheder er uundværlige kompetencer i det 21. århundrede: Kommunikationen med omverden, sociale relationer, uddannelse og arbejde er alle aspekter af det moderne liv, som kræver avancerede sproglige kompetencer. Derfor giver det kun god mening, at vi gør vores bedste for at sikre os, at alle børn i Danmark får mulighed for at udvikle stærke tale- og skriftsprogsfærdigheder.

Men hvordan skaber man fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet? Hvilket teoretisk grundlag skal man arbejde ud fra for at forbedre det fysiske sprogmiljø omkring barnet? Hvad siger forskning om effekten af et beriget fysisk sprogmiljø på barnets sprogfærdigheder? Og hvilke praktiske tiltag kan en pædagogisk medarbejder foretage for at skabe et understøttende fysisk sprogmiljø i et børnehus? Det er spørgsmål som disse, der vil blive behandlet i denne bog.

Bogen er en guide til, hvordan du som voksen, f.eks. som pædagogisk medarbejder i et dagtilbud, forælder eller dagplejer, kan optimere barnet fysiske sprog- og literacy-miljøDet fysiske sprogmiljø er et vigtigt element inden for den såkaldte (sprog)pædagogiske kvalitet – altså samlingen af de forskellige tiltag og rutiner hos voksne, som har en direkte og positiv indflydelse på barnets (sproglige) udvikling.

Bogens indholdsfortegnelse 

 

Kapitel 1. Det fysiske sprogmiljø: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med det?

Kapitel 2. Teoretisk og empirisk grundlag for at arbejde med det fysiske sprogmiljø

Kapitel 3. Kvaliteten af de fysiske sprogmiljøer i danske børnehaver

Kapitel 4. Lyttemiljøet i daginstitutioner — akustik, støj og sproglæring

Kapitel 5. Idékatalog: Forslag til, hvordan du kan skabe fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet

1