Forskning

Virker indsatsen?

Sprogklar benytter adskillige videnskabelige måleredskaber til at undersøge sprogudvikling, og pædagogisk kvalitet – for jeres indsats skal have effekt.

Få pålidelige svar

Vi har kompetencerne til at hjælpe jer med at undersøge og besvare forskningsspørgsmål, så I får pålidelige svar på netop de ting, som er vigtige for jer.

Styrk beslutningsgrundlaget

Vores forskere leverer analyser, som giver nuancer ift. tolkningen af forskningsresultater og effekter, således at bedre beslutninger kan træffes. 

Forskningsbistand

Hvordan designer man et virkningsfuldt efteruddannelsesforløb? Hvad er effekten af kommunens sprogindsatser på børn? Hvad forklarer variationen i resultaterne? Disse er kun nogle af de vigtige spørgsmål, som man kan stå overfor, når man arbejder med børns sprog og sprogpædagogisk kvalitet. Som forskere inden for feltet indgår vi gerne i et tillidsfuldt samarbejde med jer med det mål at sikre kvaliteten af jeres udviklingsprojekter og kommunale service. Herunder kan du se eksempler på, hvordan vi kan støtte jer.

 

Virker indsatsen?

De sprogindsatser og kompetenceudviklingsforløb, som man søsætter, skal give udbytte. Men gør de nu også altid det? Det kan vi hjælpe jer med at måle. Vi har en række måleredskaber, som vi kan bruge til at undersøge børnenes sprogudvikling, og medarbejdernes pædagogisk kvalitet. 

Få pålidelige svar

Videnskabelige metoder øger kvaliteten af sprogligt arbejde. Som forskere inden for sprogtilegnelse, sprogpædagogisk kvalitet og audiologopædi, holder vi os altid opdaterede på den nyeste forskning inden for feltet. Vi har derfor kompetencerne til at hjælpe jer med at undersøge forskningsspørgsmål, så I får pålideligt svar på netop de ting, som er vigtige for jer. 

Styrk beslutningsgrundlaget

Med et stærkt datagrundlag kan man træffe bedre beslutninger. Ønsker man fx at vide, hvorfor nogle børn eller voksne får mere gavn af indsatser end andre, så har man brug for mere dybdegående, statistiske analyser. Vores forskere er uddannede inden for kvantitative metoder og leverer analyser, som giver nuance i fortolkning af forskningsresultater, så bedre beslutninger kan træffes. 

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Stifter, direktør, udviklingschef

læs mindre

læs mere

Mail: justin@sprogklar.dk

Jeg er uddannet bachelor i lingvistik fra Memorial University of Newfoundland, kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet, og har en Ph.d. fra Syddansk Universitet i pædagogisk kvalitet og pædagogisk efteruddannelse. Jeg stiftede Sprogklar i 2015 som følge af min Ph.d. med det formål at skabe brobygning mellem forskere og praktikere. Både forskere og praktikere har viden om børns udvikling og sprog, men vi opnår den højeste kvalitet, når vi samarbejder og supplerer hinanden.

I Sprogklars begyndelse var der kun mig, men heldigvis har jeg siden fået mange dygtige kollegaer, som løfter det meste af arbejdet uden mig. Jeg har i dag en dobbeltrolle i Sprogklar, hvor jeg agerer både som virksomhedens direktør og udviklingschef. Som direktør er det mit ansvar, at det løber rundt i virksomheden, at medarbejderne har det godt, og at kunderne er tilfredse med vores ydelser. Som udviklingschef er jeg involveret i design af diverse projekter, jeg er Sprogklars forbindelse til mange af vores samarbejdspartnere, og jeg er ansvarlig for Nebula. Jeg laver også arbejde, hvor jeg trækker på min erfaring som forsker. Det kan være alt fra dataindsamling/feltarbejde til statistiske analyser.

Foruden akademi og Sprogklar har jeg også arbejdet i to år hos Kompan A/S, hvor jeg har forsket i børns leg og sprogudvikling.

 

Marit Carolin Clausen, Ph.d., audiologopædi

Medejer & Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg er ph.d. og har en kandidatgrad i audiologopædi fra Syddansk Universitet. I min ph.d. har jeg undersøgt både den typiske sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder hos dansksprogede børn. Jeg har således undersøgt, hvornår børn typisk tilegner sig de forskellige danske sproglyde og hvordan udtalen adskiller sig hos børn med forskellige slags udtalevanskeligheder. Endvidere har jeg set på hvordan børnene kan diagnosticeres i logopædisk praksis.

I min tidligere ansættelse som adjunkt på Syddansk Universitet har jeg både undervist logopædi- og audiologistuderende i børns sprogtilegnelse samt sprog-og talevanskeligheder. Udover undervisningen på universitetet, har jeg også undervist logopæder og pædagoger ude i kommunerne med fokus på at implementere ny sprogforskning i praksis.
Her har jeg især gennem forskning specialiseret mig i testning/udredning af børns sprog, diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder.

I SPROGKLAR varetager jeg forskellige opgaver som specialkonsulent og manager. Jeg er med til at udvikle og lede korte og længerevarende projekter samt udvikle og afholde specialiserede kurser til pædagoger, forældre og logopæder. For mig er det vigtigt, at vi kan flytte alle børn sprogligt – både børn, der er dygtige ved at udfordre dem, men især også de børn, som har brug for ekstra støtte for at kunne kommunikere og klare sig i skolen på lige fod med andre børn på samme alder.

Sofie Neergaard Trecca, Cand.mag. i audiologopædi

Medejer, specialkonsulent & kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Sanne Schou Olesen, Ph.d., audiologopædi

Medejer, specialkonsulent & kliniklogopæd

læs mindre

læs mere