E-kurser

E-kurser

På vores online platform Nebula tilbyder vi udover videobiblioteket også e-kurser henvendt til pædagogisk personale. Vores e-kurser består af en række moduler med fokus på den sproglige og kognitive udvikling hos børn. Eksempler på emner, der undervises i på e-kurserne, er fx børns sprogtilegnelse, leg og sprog, vurdering af børns sprogfærdigheder, flersprogethed samt hvordan børns sprog kan stimuleres i hverdagen og gennem strukturerede aktiviteter.

Kursernes indeholder faglige oplæg fra forskere, hvor vi lægger vægt på at nyere forskning formidles i et fængende hverdagssprog og understøttes visuelt med fx animationer og video. Desuden indgår der også quizzer og refleksionsopgaver i kurserne. Formålet med disse er, at inddrage e-kursusdeltagerne aktivt i læringsprocessen. Aktiv deltagelse sker, når man skal forholde sig til den formidlede forskningsviden og reflektere over sin egen sprogpraksis i forhold til børn med forskellige sproglige færdigheder fra sin egen hverdag. Herved opnås en ny viden og bevidsthed om ens sprogpraksis, der muliggør at man bevidst kan ændre sin praksis for at  højne den sprogpædagogiske kvalitet og derigennem styrke børns sprogfærdigheder. Endeligt afsluttes hvert modul med en øvebane, som skal understøtte ”overførslen” af den nye viden, som er blevet opnået gennem modulet, til egen praksis.

Nogle af de mange fordele ved e-kurserne er, at det er en meget fleksibel løsning at få ny viden på, da de kan tilgås til enhver tid, kan afspilles flere gange og at man kan arbejde med dem både alene og i læringsfællesskaber.

E-kurserne kan enten fungere som et selvstændigt efteruddannelsesforløb eller indgå i et efteruddannelsesforløb i form af blended learning, hvor e-kurserne kombineres med nogle af vores andre tilbud, fx live undervisning og coaching.
Læs om projektet Sprogpædagogik i højsødet i Odense kommune, SHO;