Webinarrække 2022

Webinarrække efterår 2022

I efteråret 2022 afholder Sprogklar en webinar-serie henvendt til pædagogiske medarbejdere. I denne serie dykker vi ned i fire forskellige emner som er relevante for den pædagogiske praksis. Hvert webinar varer 2 timer inklusiv pause og spørgsmål. Efter hvert webinar modtager deltagerne et link til en optagelse af webinaret, så man kan se det igen i 30 dage. Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig. Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvert webinar koster 500 kr. eller man kan købe alle fire webinarer til en rabatpris på 1.600 kr. Alle priser er eksklusiv moms. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Program

Developmental Language Disorder (DLD)
v/ Trine Kofod Kallestrup
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag d. 7 september kl. 12:30-14:30

DLD er sproglige vanskeligheder, som er udbredt, men ofte overset hos børn. Ofte ses vanskelighederne tydeligere, jo ældre børnene er.

I dette webinar kommer vi ind på:

  • Hvad er DLD?
  • Tegn på, at børn kan have DLD
  • Hvordan man bedst støtter børn med DLD
  • Konkrete strategier, man kan bruge i hverdagen

 

Late Talkers
v/ Elina Just Borsinski
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag d. 5 oktober kl. 12:30-14:30

Late Talkers er børn, der omkring 2-års-alderen har et begrænset ordforråd, og som ikke begynder at bruge deres sprog som jævnaldrende børn. Men hvad er udsigterne for børn, der først sent kommer i gang med at bruge deres sprog, og hvad kan man gøre?

I webinaret kommer vi ind på følgende emner:
● Hvad er Late Talkers?
● Hvordan ved du, om et barn er en Late Talker?
● Konkrete sprogstrategier, som du kan bruge i hverdagen.

 

Udtalevanskeligheder
v/ Trine Printz
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag d. 23 november kl. 12:30-14:30

Udtalevanskeligheder er en af de hyppigste former for sprogvanskeligheder hos børn. Men hvad er det egentlig for noget, hvad kan man som pædagog gøre ved det, og hvornår skal man gøre noget? I dette webinar er formålet at sætte fokus på, hvad man kan gøre i sin pædagogiske hverdag for at støtte børn med udtalevanskeligheder uden at det skal koste en masse tid fra andre gøremål og aktiviteter. Vi kommer vi ind på følgende spørgsmål:

  • Hvad er udtalevanskeligheder og fonologiske vanskeligheder?
  • Hvordan skelner man mellem, om barnet blot er forsinket i sin udtale eller om der er brug for en indsats?
  • Hvad kan man konkret gøre i hverdagen for at støtte et barn med udtalevanskeligheder?
  • Konkrete ideer til at arbejde med et barn med udtalevanskeligheder i hverdagen.

 

Flersprogethed
v/ Justin Markussen-Brown
Pris: 500kr. (625 kr. med moms)

Dato: Onsdag d. 30 november kl. 12:30-14:30

Flere og flere børn i dagtilbud vokser op flersproget.

I webinaret vil vi udfolde, hvad det vil sige at være flersproget, hvad man skal forholde sig til, når man sprogvurderer flersprogede børn, og hvordan man kan understøtte flersprogede børns sprogudvikling, både i dagtilbud og derhjemme.