Rammeaftale

Rammeaftale

Som kommune kan du opnå en yderligere 25% rabat ved at lave en rammeaftale med Sprogklar. En rammeaftale giver alle medarbejdere i kommunens dagtilbud adgang til de funktioner, som I ønsker . Aftalen varer tre år, og den giver jer som kommune de bedste betingelser for at anvende vores materialer, forankre dem i jeres medarbejderes praksis og løbende opkvalificere nye medarbejdere inden for perioden. 

Kontakt os for at indhente et tilbud. I henvendelsen skal I skrive hvor mange børnehuse og medarbejdere, det drejer sig om.