Kursus: Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

Kursusdag om Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

Mandag d. 5 september på Scandic Silkeborg
Oplægsholder: Justin Markussen-Brown, ph.d.

Torsdag d. 15 sepemtber 2022 på Scandic Glostrup
Oplægsholder: Justin Markussen-Brown, ph.d.

På vegne af Seminarer.dk afholder Sprogklar et kursus om Sprogforsinkelse og sprogvanskeligheder hos børn. Kursets målgruppe er pædagoger, lærere, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn 

Læs mere og tilmeld dig hos Seminarer.dk