Sprogpædagoguddannelse 2023

Sprogpædagoguddannelse 2023

Formålet med denne uddannelse er at opkvalificere pædagoger til sprogpædagoger; dvs. medarbejdere, der kan varetage alle aspekter af det sprogpædagogiske arbejde med høj kvalitet. Hvad skal en sprogpædagog kunne? Under uddannelsen vil vi gå i dybden med sprogarbejdet i praksis, og ud fra den nyeste forskning belyse nogle af de mest grundlæggende spørgsmål inden for sprogpædagogik:

  • Hvordan styrker man interaktionskvaliteten i daginstitutionen og indskoling?
  • Hvordan omsættes en sprogvurdering til systematisk handling?
  • Hvordan arbejder man med førskriftlige færdigheder?
  • Hvordan indtænker man sprog i alle situationer, rutiner og fag
  • Hvordan inddrager man forældrene i sprogarbejdet?
  • Hvordan arbejder man med to- og flersprogede børn?
  • Hvordan samarbejder man bedst med logopæder og andre ressourcepersoner?

Uddannelsens format

Sprogpædagoguddannelsens omdrejningspunkt er 10 online mødegange, som hver især afsluttes med en øvelsesperiode og individuel vejledning med uddannelsens undervisere. Individuel vejledning gør, at deltagerne og underviserne kan drøfte, hvordan indholdet kan implementeres i deltagerens specifikke kontekster.

Til nogle af mødegangene vil der også være forberedelse i form af et modul, som man skal se online, eller et kapitel, som man skal læse. Alle undervisningsgange bliver optaget, så man frit kan se eller gense undervisningsgangene, hvis man har været syg eller forhindret i at deltage.

Uddannelsen afsluttes med en eksamensopgave, og efter bestået eksamen modtager man et uddannelsesbevis.

Holdstørrelse

6-20 deltagere

Tidsforbrug

Hver undervisningsgang varer tre timer og der er i øvrigt 30 minutters individuel vejledning tilknyttet hver undervisningsgang. Derudover anbefaler vi, at hver deltager afsætter tre timer til forberedelse til hver undervisningsgang og tre timer til at gennemføre hver øvebane/opgave. Endvidere skal der afsættes ca. otte timer til den afsluttende eksamensopgave og feedback.

 

Undervisningsplan 2023

Her kan du se undervisningsplanen for 2023. Mellem undervisningsgangene foregår øvebaner og individuel vejledning:

Dag 1 - Introduktion til sprogtilegnelse og sprogpædagogik
9. januar, kl. 8.30-11.30

Dag 2 - Det fysiske sprogmiljø
6. februar, kl. 8.30-11.30 

Dag 3 - Interaktionskvalitet
13. marts, kl. 8.30-11.30

Dag 4 - Understøttelse af samspil mellem børn
3. april, kl. 8.30-11.30 

Dag 5 - Omsætning af sprogvurderingsdata til systematisk sprogarbejde
8. maj, kl. 8.30-11.30 

Dag 6 -  Omsætning af sprogvurderingsdata til systematisk sprogarbejde fortsat
5. juni, kl. 8.30-11.30

Dag 7 - To- og flersprogede børn
7. august, kl. 8.30-11.30

Dag 8 - Forældreinddragelse
4. september, kl. 8.30-11.30

Dag 9 - Tidlig literacy
2. oktober, kl. 8.30-11.30

Dag 10 - Sproglige udfordringer og samarbejde med logopæder
6. november, kl. 8.30-11.30

Eksamen 
December 2023

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagogiske medarbejdere eller konsulenter, der arbejder på dagtilbudsområdet eller i indskolingen.

Krav

Alle deltagere skal være uddannet som pædagog, lærer eller have en tilsvarende uddannelse. 

Da alle undervisningsgange foregår online, skal deltagerne have adgang til en PC med høretelefoner og mikrofon.

Pris

Deltagerprisen er 12.100 kr. ekskl. moms

Mulighed for ”Sprogklar daginstitution” certificering

Sprogklar tildeler certificeringen Sprogklar daginstitution til alle daginstitutioner, hvor mindst to medarbejdere, har bestået sprogklars sprogpædagoguddannelse. Certificering dokumenterer over for forældre og samarbejdspartnere, at daginstitutionen huser medarbejdere med særlige kompetencer inden for sprogpædagogik. Certificeringen gælder i to år og skal fornys ved, at medarbejderne består en recertificeringsprøve -eller ved at nye medarbejdere består forløbet.

Undervisere

Justin Markussen-Brown, ph.d.

Sanne Schou Olesen, ph.d.

Trine Printz, ph.d.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk

Ønsker I jeres eget lokale hold?

Hvis I er en kommune, institution eller indskolingsafdeling, som ønsker mindst 10 medarbejdere uddannet lokalt hos jer, kan vi godt oprette et hold kun for jer. Venligst kontakt Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk, for et konkrete tilbud.