PD modul i Sprogpædagogik & sprogindsatser

PD modul i Sprogpædagogik & sprogindsatser (samarbejde med UCL)

I samarbejde med UCL (University College Lillebælt)  tilbyder Sprogklar nu et særligt tilrettelagt efteruddannelsesforløb, som du kan følge online eller fysisk i Odense. Forløbet opkvalificerer pædagoger til at varetage alle aspekter af det sprogpædagogiske arbejde med høj kvalitet. Efter bestået eksamen og efterfølgende forløb med ekstra vejledning får du et certifikat fra Sprogklar. Forløbet bliver udbudt som et modul på UCLs Sprogvejlederuddannelsen, og udløser 10 ECTS. Ønsker du at læse videre og tage sprogvejlederuddannelsens to øvrige moduler, vil du blive PD i børns sprog med titlen Sprogvejleder. Du finder UCLs studieordning for modullet Sprogpædagogik & sprogindsatser her (side 40).

Hvorfor tage dette forløb?

Modulet er praksisorienteret og vil klæde dig på til at arbejde evidensbaserede i din sprogpraksis. Fokus er på hverdagen - hvordan agerer vi, når vi møder børn med sproglige udfordringer eller gerne vil arbejde med det almene sprogmiljø. Vores formål med modulet er at belyse nogle af de mest grundlæggende spørgsmål inden for sprogpædagogik:

 • Hvordan styrker man interaktionskvaliteten i daginstitutioner?
 • Hvordan omsættes en sprogvurdering til systematiske handlinger?
 • Hvordan arbejder man med førskriftlige færdigheder?
 • Hvordan indtænker man sprog i alle situationer og rutiner?
 • Hvordan inddrager man forældrene i sprogarbejdet?
 • Hvordan arbejder man med to- og flersprogede børn?
 • Hvordan samarbejder man bedst med logopæder og andre ressourcepersoner?

Sprogklar-indhold med alle fordelene fra en UC-uddannelse 

Formelt udbydes modulet af UCL, hvilket betyder, at du vil kunne søge finansiering til modulet hos den kommunale kompetencefond. Fordi modulet indgår som en del af UCLs sprogvejlederuddannelse vil du også optjene 10 ECTS. 

Ekstra vejledning hjælper dig med at omsætte modulet til praksis

Som en ekstra bonus får alle kursister på dette forløb tilbudt supplerende vejledning efter endt forløb med formålet at sikre en god og reflekteret fastholdelse af det tillærte. Det tager tid at udvikle ny praksis på baggrund af efteruddannelse, og det er helt naturligt at spørgsmål og behov for faglig sparring vil opstå, når hverdagen melder sig.  Når du er indskrevet på dette forløb får du et "klippekort" med tre faglige vejledninger med Sprogklars konsulenter. Vi er her for at hjælpe dig med at finde nye veje til din bedste praksis under og efter uddannelsesforløbet.  

Det praktiske

Omdrejningspunktet for uddannelsen er 8 mødegange, som man kan følge online eller ved fysisk fremmøde i Odense. Hver mødegang varer cirka 4 timer inkl. pauser. Undervisningen ligger på tirsdage mellem februar og maj 2023 (den præcise undervisningsplan er under udarbejdelse). Efter hver undervisningsgang vil der være en praksisøvelse, som hjælper dig til at udmønte din viden til konkrete handlinger i hverdagen med børnene. Du vil også modtage løbende vejledning på individuelt- og gruppeniveau.
Til hver mødegang må påregnes tid til forberedelse, fx i form af læsning eller at en modul skal ses online, en podcasts skal høres eller lignende.
Alle undervisningsgange bliver optaget, så man kan se eller gense undervisninger, hvis man har været syg eller forhindret i at deltage.

Uddannelsen afsluttes med en eksamensopgave i henhold til UCLs studieordning.

Tidsforbrug

Hver undervisningsgang varer fire timer. Derudover anbefaler vi, at hver deltager afsætter tre timer til forberedelse til hver undervisningsgang og tre timer til at gennemføre en øvebane/opgave mellem hver undervisningsgang. Endvidere skal der afsættes tid til den afsluttende eksamensopgave.

 

Indhold

Undervisningsplanen for 2023 er under udarbejdelse, men her er en liste over faglige emner, som vi vil komme ind på:  

 • Grundlæggende mekanismer i sprogtilegnelse
 • Det fysiske sprogmiljø
 • Interaktionskvalitet
 • Understøttelse af samspil mellem børn
 • Omsætning af sprogvurderingsdata til systematisk sprogarbejde
 • Forældreinddragelse
 • Tidlig literacy
 • Sproglige udfordringer og samarbejde med logopæder

Eksamen 

Uddannelsen afsluttes med en eksamen i maj 2023. Uanset om det er længe siden, at du har siddet på skolebænken eller ej, vil vi i Sprogklar guide dig igennem hele processen, så du kan føle dig tryg  og kan vise din faglighed, når du skal til eksamen.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagogiske medarbejdere eller konsulenter, der arbejder på dagtilbudsområdet.

Krav

Alle deltagere skal være uddannet som pædagog, lærer eller have en tilsvarende uddannelse. 

Da undervisningen og sparringen helt eller delvist foregår online, skal deltagerne have adgang til en PC med høretelefoner og mikrofon.

Pris

Deltagerprisen er 11.200 kr. (søg finansiering hos den kommunale kompetencefond)

Undervisere fra Sprogklar

Justin Markussen-Brown, ph.d.

Sanne Schou Olesen, ph.d.

Trine Printz, ph.d.

 

Undervisere fra UCL

Malene Slott Nielsen, ph.d.

Mette Skovdal, cand.mag.

Undervisningsplan

31/1 - Grundlæggende mekanismer i sprogtilegnelse og introduktion til forløbet (fysisk og online)
Kl. 10-14 - Undervisning 

7/2 - Det fysiske sprogmiljø (fysisk og online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Vejledning/gruppearbejde

21/2 - Interaktionskvalitet (fysisk og online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Vejledning/gruppearbejde

7/3 - Understøttelse af samspil mellem børn (kun online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Vejledning/gruppearbejde

21/3 - Tidlig literacy (fysisk og online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Vejledning/gruppearbejde

11/4 - Omsætning af sprogvurderingsdata til systematisk sprogarbejde (fysisk og online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Vejledning/gruppearbejde

25/4 - Flersprogethed (fysisk og online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Vejledning/gruppearbejde

9/5 - Sproglige udfordringer og samarbejde med logopæder (kun online)
Kl. 9-13 - Undervisning
Kl. 13-15 - Forberedelse til eksamen

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk

Fordi uddannelsen er et samarbejde mellem Sprogklar og UCL, skal du søge uddannelsen hos UCL via dette link.

Ønsker I jeres eget lokale hold?

Hvis I er en kommune, institution eller indskolingsafdeling, som ønsker mindst 10 medarbejdere uddannet lokalt hos jer, kan vi godt oprette et hold kun for jer. Venligst kontakt Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk, for et konkrete tilbud.