CLASS: Vurdering af (sprog)pædagogisk kvalitet

CLASS: Vurdering af (sprog)pædagogisk kvalitet

CLassroom Assessment Scoring System (CLASS; Pianta, La Paro & Hamre, 2008) er et validt og reliabelt forskningsbaseret observationsværktøj. Redskabet gør det muligt at foretage en objektiv vurdering af kvaliteten af interaktioner mellem voksne og børn (proceskvalitet).

I SPROGKLAR er to af vores konsulenter certificerede i anvendelsen af redskabet, og vi kan derfor tilbyde jer en vurdering af den sprogpædagogiske kvalitet på baggrund af CLASS.

Forskning (fx Markussen-Brown, Juhl, Piasta, Bleses, Højen, & Justice, 2017; Birman, Desimone, Porter, & Garet, 2000) viser, at efteruddannelsesforløb ofte ikke har den ønskede effekt, fordi (1) indholdet ikke er praksisnært, og (2) fordi alle deltager på lige vilkår, selv om forskellige medarbejdere ikke har det samme udgangspunkt at arbejde ud fra.

En vurdering af den sprogpædagogiske kvalitet med CLASS baseres typisk på medarbejdernes individuelle videooptagelser af hverdagsaktiviteter. På den måde viser en CLASS-vurdering ikke, hvad de pædagogiske medarbejderne ved, men rettere hvad de gør. CLASS kan således fungere som baseline-måling og give et tydeligt billede af den eksisterende sprogpraksis. Denne viden gør det muligt at målrette eksempelvis indholdet af undervisningen i et efteruddannelsesforløb, så det skræddersyes til lige netop jeres aktuelle kompetencer og udfordringer. Ved at observere alle medarbejdere, bliver det samtidigt muligt at give differentieret feedback eksempelvis i form af coaching. Således kan hver enkelt medarbejder få individuel støtte og vejledning til, hvad netop han/hun kan arbejde med for at højne kvaliteten af den sprogpædagogiske praksis.

Med CLASS kan det altså sikres, at efteruddannelsen bliver praksisnær, og at det opleves som værende relevant og meningsfuldt for hver enkelt medarbejder at deltage.

CLASS kan også anvendes i forbindelse med evaluering (og eventuel effektmåling) af en sprogpædagogisk indsats. Her vil CLASS gøre det muligt at dokumentere eventuel progression i den sprogpædagogisk kvalitet, og samtidigt vil en sådan post-vurdering kunne motivere det fortløbende sprogpædagogiske arbejde. I forbindelse med sprogprojekter, som vi har stået i spidsen for, har vi på baggrund af CLASS-vurderinger kunnet dokumentere signifikante stigninger i den sprogpædagogiske kvalitet (kontakt os gerne for nærmere information herom)

Læs her om, hvordan CLASS er blevet brugt i nogle af vores kompetenceudviklingsforløb: Sanderum-Tingkøkke & Aarhus-projektet.