Blogindlæg #3: Kvalitet i den sprogpædagogiske praksis, del II (at understøtte børns kognitive evner)

Denne måned har vi særlig fokus på tre aspekter af de daglige interaktioner mellem børnene og det pædagogiske personale, som alle understøtter børns kognitive/mentale udvikling. Sprog og tænkning hænger så tæt sammen, at man ikke rigtigt kan arbejde med det ene aspekt, uden også at påvirke det andet. Derfor fokuserer vi bl.a. på, hvordan man kan underbygge børnenes tankeprocesser, da dette samtidigt fremmer deres sproglige kompetencer. Evnen til at tænke bevidste tanker vokser i takt med at børn lærer sprog… og omvendt!

 

De tre aspekter, vi har fokus på i dette loop, er:

 

Analyse og ræsonnement: Børnene skal i hverdagen opfordres til logisk tænkning og dybere forståelse. Dette kan gøres bl.a. ved at stille spørgsmål, som kræver kritisk analyse, og ikke bare repetition og udenadslære.

 

Skabelse af idéer: Børnene skal samtidigt lære at tænke kreativt og på nye måder. Dette kan man gøre ved at give børnene mulighed for selv at brainstorme, planlægge og producere — fx i legesituationer.

 

Forbindelser til børnenes verden: Det er nemmere for børn at lære nyt (ord, koncepter, osv), hvis dette bliver relateret til noget, de kender i forvejen. Man kan fx lære børnene noget abstrakt ved at relatere det til børnenes eget liv og hverdagsoplevelser.

Også denne runde blev indledt med en undervisningsaften. Her blev det pædagogiske personale præsenteret for de tre fokusområder og fik mulighed for at relatere teorien til egen praksis ved hjælp af diskussioner med underviseren samt i grupper. Sidst på aftenen skulle hver medarbejder udvælge 1-3 af de diskuterede aspekter, som de gerne konkret ville arbejde videre med i resten af runden. Disse aspekter vil blive fulgt op på med individuelle coachingsessions i starten af februar måned.

 

/Sprgklar-teamet