Blogindlæg #2: Kvalitet i den sprogpædagogiske praksis

Lige inden jul afsluttede vi Runde 2 i Trekløveren. I denne runde har vi haft særligt fokus på tre aspekter af de daglige interaktioner mellem børnene og det pædagogiske personale, som kan påvirke børnenes sproglige udvikling.

Disse tre aspekter er:

  1. Positiv stemning: Børn lærer mest i interaktioner, som er kendetegnet ved fysisk nærvær og øjenkontakt, respektfuldt og anerkendende sprog, samt opmuntringer og positiv feedback.
  2. Tydeliggørelse af aktiviteternes indhold/mål: Børn lærer mest, når indholdet og målet i en aktivitet/leg er tydelige for dem.
  3. Inddragelse og engagement: Børn lærer mere af en aktivitet, hvis de er engagerede i den, og hvis de støttes i at bevare fokus.

Runden blev indledt med en undervisningsaften, hvor det pædagogiske personale blev præsenteret for grundlæggende principper i den sprogpædagogiske praksis med særligt fokus på de tre ovenstående. I løbet af aftenen fik personalet mulighed for at arbejde med kritisk analyse af videooptagelser fra egen praksis med hensyn til de tre aspekter. Det pædagogiske personale gav udtryk for, at denne metode hjalp dem til at blive opmærksomme på egne — såvel bevidste som ubevidste — rutiner. Sidst på aftenen skulle hver medarbejder udvælge 1-3 af de diskuterede aspekter, som de gerne ville arbejde videre med i resten af Runde 2.

Efter 2/3 uger deltog hver medarbejder i en individuel coachingsession. Her blev der taget udgangspunkt i den aktionsplan, som den enkelte medarbejder havde udarbejdet under Runde 2’s undervisningsaften samt i den CLASS-vurdering, som var blevet foretaget for hver medarbejder i begyndelsen af projektet. Dette var for at følge op på hver medarbejders individuelle aktionsplan med hensyn til både udfordringer og succesoplevelser i arbejdet med forbedring af egen praksis. Der var generel enighed blandt det pædagogiske personale om, at dette fokuserede og målrettede arbejde med udvalgte aspekter af sprogpædagogikken virkede overskueligt og førte til synlige ændringer i deres praksis.

Den næste runde — som indledes i midten af januar — vil zoome ind på tre andre aspekter af den sprogpædagogiske praksis og vil bygge på samme forløbsmodel.

/Sprogklar-teamet