Blogindlæg #1: Fysisk sprogmiljø i Trekløveren

Nu er vi godt i gang med Runde 1 i Trekløveren, hvor vi har fokus på stuernes fysiske sprogmiljøer — altså elementer i indretningen og materialer, som kan understøtte børnenes sprogudvikling. Forskning har vist, at ‘sprogstimulerende’ omgivelser både fremmer talesprogstilegnelse, og samtidigt gør børnene klar til at lære at læse og skrive i skolealderen. Derfor startede vi Runde 1 med at vurdere det eksisterende sprogmiljø på alle stuerne på tværs af de tre børnehuse. Det gjorde vi for at få en idé om, hvilke sprogunderstøttende materialer, der var til stede i forvejen, og hvad der kunne arbejdes videre med!

Vi var glade for at opleve, at alle stuerne allerede havde elementer tiltænkt børnenes tidlige møde med skrift — et godt fundament at bygge videre på! Ligeledes var det dejligt at møde et ivrigt personale, som var klar på at investere tid og energi i at øge tilgængeligheden af skriftsprogsmaterialer. De flotte resultater kan man se på billederne!
Fx har det pædagogiske personale på mange stuer arbejdet med at skabe spændende og hyggelige læseområder, hvor børnene kan få mulighed for at sidde i fred og ro (og væk fra de mange trafikknuder, der er på en stue!) med de mange bøger, som meget pænt er udstillede på reoler el.lig., så børnene selv kan nå dem. Mange har også bygget nye (eller videreudviklet præeksisterende) skrivecentre — dvs. steder, hvor børnene kan blive inspireret til selv at øve sig i at skrive ord og bogstaver, fx ved at skrive deres navn på en meget fin tegning, de netop har tegnet. Desuden har det pædagogiske personale fundet på kreative og spændende måder at øge børnenes mulighed for at få øje på skrift — i form af alfabetet og ABC-plakater på væggene, ordkort og navneskilte på møblerne og legetøjet, mv. Denne tidlige eksponering for skriftsproget giver det enkelte barn mulighed for at erfare, at man kan kommunikere på andre måder end ved at tale; at vi kan bruge skrift til at ‘gemme’ ord og tanker, som ellers ville være flygtige; og at der er en sammenhæng mellem de lyde, vi siger, og de bogstaver, vi skriver — betydningsfulde erfaringer, som gavner børnene, når de for alvor skal i gang med at lære at læse og skrive i skolen.

/Sprogklar-teamet