SPROGKLAR er vokset - hvad er der sket?

Jamen, det hele er gået meget stærkt. I begyndelsen var SPROGKLAR blot et sideprojekt, hvor jeg kom ud og holdt nogle oplæg og mindre kurser. Men i efteråret 2016 kom der et længerevarende projekt i Gentofte Kommune, hvor der skulle laves et kompetenceudviklingsforløb for tre børnehuse. Det gjorde, at Fabio og Sofie skulle hyres. Projektet var meget spændende, fordi det var første gang, vi brugte de forskningsmetoder, som vi brugte under min Ph.d., i et praksisregi. Vi lavede observationer af sprogpædagogisk praksis og på baggrund af resultaterne skræddersyede vi et undervisningsforløb med coaching. Cirka samtidigt fik jeg også en henvendelse fra Aarhus Kommune, som ville have hjælp til at lave et lignende forløb til en stor andel af deres institutioner. Så derfor startede vi vores Aarhus projekt op. Det blev hurtigt til to projekter, hvor vi tilføjede endnu en metode fra forskningsverdenen, nemlig selvkodning. Denne metode går ud på, at man ”lærer sine egne praksisser at kende” ved at optage en praksisvideo, hvorudfra manoptæller og registrerer de forskellige  typer af sprogstrategier, man bruger  iforskellige situationer. For at hjælpe med at aflaste der, hyrede jeg Sanne, som med hendes forskningsbaggrund inden for logopædi var en kæmpe fangst. I mellemtiden kom vi i dialog med Odense Kommune i forhold til at lave et længerevarende kompetenceudviklingsforløb for Kommunens pædagogiske personale. Forløbet skal inkludere nogle IT-løsninger, blandt andet et e-kursus om børns sprog. Kommunen har rigtig mange institutioner, og et e-kursus gør, at vi kan nå langt flere med viden om børns sprog og praksis. I forbindelse med det har vi oprettet en IT-afdeling, hvor vi hyrede Dan og Maria, og så har vi hyret Peter, som er journalist og hjælper med at lave godt indhold til vores e-læring. Udover det har vi en række freelancere og medhjælpere, som tager sig af forskellige opgaver. Så ja, det hele er gået stærkt!

I efteråret af 2016 var SPROGKLAR altså en enmandsvirksomhed i Odense, hvor vi i 2018 er en virksomhed med 12 ansatte og aktiviteter i over 30 kommuner. Men nu står vi med et stort hold af børnesprogseksperter og andre specialister, som giver os kapaciteten til at håndtere endnu større og mere komplekse projekter. Vi er meget ydmyge over for alle de samarbejdsmuligheder, der er opstået. Sammen kan vi realisere vores fælles vision om, at alle børn i Danmark udvikler stærke sprogfærdigheder.

Hvilke planer har SPROGKLAR for 2018?

Til vores projekt i Odense Kommune er vi i gang med at udvikle et e-kursus om børns sprogtilegnelse og pædagogisk praksis. E-kurset er opdelt i flere moduler, hvor hvert modul omhandler et bestemt emne, fx understøttende sprogstrategier eller det fysiske læringsmiljø. Indholdet af e-kurset er derfor det samme, som man kender fra vores livekurser, men læringsformatet er anderledes. Vi anvender en særlig software, der gør, at vi kan lave onlineforløb, som består af korte videooplæg, interaktive opgaver og quizzer. I Odense vil vi bruge vores e-kursus som et supplement til vores liveundervisning, og det gør vi på baggrund af forskning, som indikerer et større læringsudbytte, hvis man præsenteres for viden i forskellige formater.

E-kurset vil også kunne følges selvstændigt, hvis man ikke har mulighed for at komme på et liveforløb. Bare man har en iPad, tablet, computer eller smartphone.

Vores anden onlinetjeneste under udvikling er Nebula, som snarest vil blive tilgængelig i beta-version. Nebula er i bund og grund en slags Netflix over forskellige sprogunderstøttende strategier. Det er tiltænkt som et værktøj til pædagoger, forældre – ja, alle der arbejder med børns sprog. Videoerne har undertekster på flere sprog inklusiv arabisk, somalisk og tyrkisk. Vi valgte navnet Nebula (hvilket betyder stjernetåge på dansk), fordi det næsten på en prik beskriver børns sprogudvikling. En stjernetåge er egentlig bare en masse støv, men hvis der er støv nok, så binder støvet sig sammen og pludseligt opstår en stjerne. Sådan er det også med sprog. Det sproglige støv, vi drysser på børnene hver dag, behøver ikke være perfekt, men hvis der er nok, så vil det klumpe sig sammen og blive til stærke sprogfærdigheder.

I næste måneds nyhedsbrev vil du kunne læse meget mere om Nebula, og hvad det kan.