Sprogambassadører – nye veje for en tidlig indsats

 

I samarbejde med Fredensborg Kommune implementerer vi fra slutningen af 2017 projektet
’Sprogambassadører – nye veje for en tidlig indsats’.
I Fredensborg kommune ønsker man at understøtte sprogudviklingen blandt børn i lavindkomstmiljøer.
Erfaringen er imidlertid, at det er vanskeligt at nå ud til de enkelte familier og at få skabt en gunstig dialog
om vigtigheden af på hjemlig basis at sprogstimulere. Med projektet ønskes det derfor at afprøve nye og
innovative metoder til at støtte det hjemlige sprogstimuleringsmiljø i lavindkomstområder.
Som led i dette uddanner vi i SPROGKLAR frivillige sprogambassadører, som får til opgave at vejlede de
enkelte familier i, hvordan de kan støtte deres børns sprogudvikling. Gruppen af sprogambassadører er
sammensat, så den omfatter personer med forskellige modersmål og uddannelsesmæssige baggrunde for
på denne vis at favne og imødekomme den befolkningsmæssige diversitet, som gør sig gældende blandt de
enkelte familier, som ambassadørerne kommer til at samarbejde med.

Uddannelsesforløbets indhold og omfang er tilpasset de givne omstændigheder - at sprogambassadørernes
arbejde er frivilligt og i særlig grad vil finde sted i lavindkomstområder. Forløbet er således udarbejdet med
tanke for fleksibilitet, fastholdelse og ud fra en dialogisk tilgang.
Vi har sammensat et uddannelsesforløb, som kombinerer live-undervisning med vejledning på såvel gruppe-
som individuelt niveau. Vi har valgt at arbejde ud fra en dialogisk tilgang, hvor der tages afsæt i de enkelte
ambassadørers behov, udfordringer og perspektiver.
Undervisningen vil bygge på en ’hands-on-tilgang’ og med udgangspunkt i en række til formålet udviklede
guidelines vedrørende gunstige sprogstimuleringsteknikker og opmærksomhedspunkter.
Med tanke for fleksibilitet og fastholdelse kommer guidelinesene til at kunne tilgås digitalt, og
kursusdeltagerne vil løbende modtage videohilsener med ideer til at implementere guidelinesene i de
enkelte familier.

Vi i SPROGKLAR ser meget frem til projektet og bifalder vigtigheden af i sprogstimuleringsøjemed at nå ud
til familier i lavindkomstområder.