Kursus i omsætning af sprogvurderingsresultater til sprogpædagogisk praksis

Det er lovpligtigt givet, at 3-årige børn skal sprogvurderes, hvis der er indikation på, at børnene kan have behov for en særlig sprogstøtte. I flere kommuner vælger man sågar at sprogvurdere alle 3-årige.
Senest har Socialministeriet udgivet et nyt sprogvurderingsmateriale ’Sprogvurdering 3-6’, som gør det muligt at følge børns sprogudvikling indenfor aldersspændet 3-6 år. Herunder er det blevet muligt at foretage en (delvis) evaluering af sprogpædagogiske tiltag.
 
Imidlertid er det en kompliceret sag at foretage en valid sprogvurdering – og ikke mindst at omsætte resultatet af en sprogvurdering til noget, man kan arbejde med i en sprogpædagogisk kontekst.
På kurset adresserer vi disse udfordringer og giver kursusdeltagerne redskaber til at implementere sprogvurderingsarbejdet i en målrettet sprogpædagogiske praksis.

Kurset har til formål at:

  • Belyse baggrunden for at sprogvurdere – hvorfor er det interessant/relevant i en pædagogisk kontekst?
  • Anskueliggøre principper og faldgrupper forbundet med at sprogvurdere.
  • Klæde kursusdeltagerne på til at kunne tolke sprogvurderingsresultaterne.
  • Give kursusdeltagerne viden om og redskaber til at kunne opsætte realistiske mål for det sprogpædagogiske arbejde - med afsæt i resultaterne fra en sprogvurdering.
  • Støtte omsætningen af sprogvurderingens resultater til konkrete sprogpædagogiske handlingstiltag.
  • Belyse anvendeligheden af sprogvurderingsmaterialet i relation til faglige samarbejdspartnere og forældre.
  • Anskueliggøre hvordan sprogvurderingsmaterialet kan anvendes til evaluering af sprogpædagogiske tiltag.
                           Sanne Schou Olesen, Cand. mag i audiologopædi                                           Specialkonsulent & manager

                          Sanne Schou Olesen, Cand. mag i audiologopædi
                                          Specialkonsulent & manager

 

Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og praksisøvelser, hvor der tages udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og udfordringer.   

Spørgsmål eller ønsker om et tilbud skal rettes til Sanne Schou Olesen, Audiologopæd. 

Kontaktinformation:
Email: Sanne@sprogklar.dk
Tlf: (+45) 28967642